اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي

انتخابات مجلس دهم

مدتی است که برخی از وبلاگ نویسان شهرهای دورو وازنا اقدام به انتشارات اخباری در حوزه انتخابات مجلس دهم نموده اند و خبرها وحاشیه های مربوط به آن را تبلیغ می نمایند که قابل ملاحظه است.

امید است مدیران وبلاگ ها رعایت بی طرفی را بنامیند و اخبار جانبدار پخش ننمایند

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 16:41  توسط مهرگان  | 

پیام تشکر علی عبدالوند کاندیدای چهارمین دوره شورای شهر ازنا

بنام خدايي كه دراين نزديكي است .

اي بخشنده هر نعمت  و اي بخشايشگر به لطف رحمت  ببخشاي ما را دوستاني بهتر از آب روان.

با دورود فراوان به شهر وندان فهيم و با كرامت شهرستان از نا :                    

حضور و مشاركت شما مردم،در انتخابات رياست جمهوري و شوراي اسلامي شهر و روستا، مايه مباهات است . اينجانب به سهم خود ازشور ونشاط حضور شما قدرشناسي  مي نمايم و بسيار مسرور وخرسندم كه خداي متعال فرصتي داد تا درمحضر شما خوبان به تلمذ و تجربه اي ديگر بپردازم .

مسئوليت اينجانب در گروه خودروسازي  سايپا مانع از آن شد تا مجال بيشتري يابم كه در حضور شما سروران باشم با اين حال در حدود  8 روز حضور اينجانب درميان شما گراميان ، تجربه ها و درسها  فراگرفتم  و از عنايت شما دراين زمان اندك  و كسب اين مقدار  آراء  پاك و واقعي  شما كمال امتنان را دارم  و مرا برآن داشت كه باز هم باوركنم كه مي شود و مي توانيم . از طرفي  اينجانب اهميت انتخابات ملي را بر تبليغات خود ترجيح دادم  وسعي نمودم كه بيشتر وقت خود را صرف آن نمايم .

برخود لازم ميدانم كه پيروزي حضور شما  شهروندان  و تقارن آن با طراوت ايام شعبانيه و همچنين پيروزي دولت تدبير  واميد دكتر حسن روحاني  وراهيابي  منتخبين شوراي اسلامي شهر و روستا  را تبريك  وتهنيت عرض  نموده  و از كليه اعضاي ستاد  ، همفكران ، مشوقين و نيز از ستاد دكتر حسن روحاني و همه كساني  كه به هر نحوي از انحا  ابراز محبت فرمودند و نام اينجانب را  در  برگ راي خود  مرقوم فرمودند  سپاسگزاري   نمايم .

همچنين  ازكليه  برگزار كننده گان  انتخابات  از جمله  : هيأتهاي  نظارت و اجرايي ،فرمانداري محترم ،  نيروهاي امنيتي و انتظامي   دادگستري ،شهرداري، كليه  نهادها وادارات  دولتي و كليه كانديداي چهارمين دوره انتخابات شهر و روستا كه موجبات مشاركت  شهروندان را فراهم نمودند  تشكر و قدرداني مي نمايم .

                                                                                         دوستدار شما علي عبدالوند

                                                          كانديداي چهارمين دوره  شوراي اسلامي شهر ازنا

+ نوشته شده در  شنبه یکم تیر ۱۳۹۲ساعت 18:35  توسط مهرگان  | 

تك راي ممنوع

تك راي ممنوع

7راي آري

                                                                                                                                                                                                                                     

             1+1+1+1+1+1+1=7

FIآراء=بيشترين فراواني راي  كانديدا دربين كل آراء

اگرمعادل آحاد آراي ، شركت كننده گان درانتخابات را بررسي كنيم fi واقعي يعني فراواني نام يك نامزد دربين 7راي ، راي دهندگان .

بنابراين منتخب واقعي (اكثريت كامل)آحاد جامعه كسي است كه بيشترين فراواني دربين 7راي را داشته باشد نه دربين آراي تكي

خواستن ازطرفداران مبني برنوشتن نام فقط يك نامزد دخالت درتصميم گيري آنها ونشانه نقطه ضعف كانديدا است واين اخلاق بد انتخاباتي ومغايردمكراسي اسلامي است .

اگر بر تن خويش سالار و   ميرم             ملامت همي چون كني خيرخيرم

چومن پادشاه  تن خويش  گشتم              اگر  چند  لشكر  ندارم   اميرم

شهروندان گرامي :

درصورت تمايل مستدعي است راي هفتم  خود رابه اينجانب اختصاص فرماييد.    

                                                                       ستاد تبليغاتي علي عبدالوند

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 15:48  توسط مهرگان  | 

علي عبدالوند كانديداي چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر ازنا


علي عبدالوند كانديداي چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر ازنا

كارشناس  امور مالي و حسابداري

مشاور سرمايه گذاري در بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار وسهام)

 مسؤليتها :

1.مسؤل گروه سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال1375 شهرستان ازنا

2. مسؤل گروه شرشماري فرهنگي سال1380 شهرستان ازنا

3.رييس برنامه ريزي توليد شركت بهان پليمر شهرستان تهران

4.كارشناس حسابداري  شركت سايان كارت  ارائه دهنده كارتهاي هوشمند

5.  كارشناس سهام وبورس شركت رايان سايپا

6.مسول حسابداري اعتباري شركت رايان سايپا

 

ديدگاهها و اهداف :

چشم انداز شهر ازنظر مهندس علي عبدالوند :

ما برآنيم كه بعنوان شهري زيبا در غرب  كشور شناخته شويم .

ازنظر علمي و فني ترسيم چشم انداز  و رسيدن به آن نيازمند تعريف ماموريتي دقيق مي باشد

ماموريت ما:

بهره گيري از نيروي انساني متخصص و مشاركت شهروندان ، استفاده بهينه ازمنابع و كنترل مصارف و تامين منابع مالي ديگر (غير از عوارض) جهت نيل به  چشم انداز

جهت اجرايي شدن ماموريت نيازمند تغيير اساسي درموارد زيراست :

۱ـ اصلاح ساختار اداری شهردادری

۲ـ اصلاح مناطق قدیمی شهر

۳ـ کیفیت اجرای وظایف شهر

 

كيفيت اجراي وظايف شوراي شهر و پرهيز از حاشيه هاي جناحي  مي تواند در پيشبرد اهداف و توسعه شهر مفيد باشد.

يكي ديگر از مواردي كه اهميت ويژه اي دارد ماده 12 وظايف واختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد و آن عبارت است از :

تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

كنترل دقيق و به موقع جريانات مالي  وكنترل مطلوب حسابرسي مالي سبب مي شود كه صرفه جويي مالي  از محل طرحها بوجود بيايد و صرف ساير هزينه ها شود .

 

تمامي كارهاي عمراني و جاري  وهمه پروژه ها سرانجام بصورت عدد ورقم مالي گزارش دهي مي شود و مديريت هم براساس تجزيه وتحليل مالي تصميم گيري مي كند بنابراين آناليز امور مالي و كنترل فرايند مالي كيفيت اجراي طرحها را سبب مي شود.

د محاسبات مالي مربوط به قيمت تمام شده طرحها يكي از اركان تصميم گيري مديريت مي باشد كه بايستي به آن پرداخته شود

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 13:35  توسط مهرگان  | 

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر


وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

34 ماده و 9 تبصره

 در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد 

 1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.

الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا

ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

ج: تعليق طبق مقررات قانوني

د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

 2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با  رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10-  تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11-  همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12-  تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح  مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13-  تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و  ميزان كارمزد.

14-  تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15-  تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16-  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

17-  نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.

20-  تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21-  نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

23-  نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24-  تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25-  تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26-  تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27-  تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28-  وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29-  وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.

31-  شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ساعت 15:50  توسط مهرگان  | 

بروز رساني وبلاگ

باتوجه به توصيه دوستان مبني بر به روز رساني وبلاگ تصميم گرفتم كه وبلاگم را به روز كنم

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۱ساعت 9:7  توسط مهرگان  | 

حکایت دعوا بر سر < خال >

حکایت دعوا بر سر < خال > از زمان خواجه حافظ شیرازی آغاز گردید و تا زمان معاصر ما کشیده شد ! داستان با بیتی از اشعار حافظ شروع گردید . سپس صائب تبریزی در سالهایی بعد بگونه ای انتقادی و با الگو برداری از اصل شعر حافظ را محکوم به اشتباهش کرد و نهایتا شهریار پاسخی زیبا و شنیدنی برای صائب تبریزی سرود


حافظ
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


صائب تبریزی
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سرو دست و تن و پا را
هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را                         


شهریار
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سرو دست و تن و پا را
سرو دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 15:49  توسط مهرگان  | 

تصاوير زيبا از طبيعت

مازندران

شکوفه های بهاری - مازندران

شکوفه های سفید - مازندران

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 15:39  توسط مهرگان  | 

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

 
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی

رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

که خود در میان غزلها بمیرد

گروهی بر آنند که این مرغ شیدا

کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد

 

شب مرگ از بیم آنجا شتابد

که از مرگ غافل شود تا بمیرد

من این نکته گیرم که باور نکردم

ندیدم که قویی به صحرا بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد

شبی هم در آغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی آغوش باز کن

که می خواهد این قوی زیبا بمیرد

 

(شعر از حمیدی شیرازی)

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مهر ۱۳۸۸ساعت 16:25  توسط مهرگان  | 

مشروبات الكلي چگونه از عراق و تركيه وارد ایران می شود؟

از كشور تركيه فقط يك نوع كلت كمري كه كيفيت بسيار نامرغوبي نيز دارد، وارد مي‌شود و سلاح‌هاي مرغوب و مناسب جنگي و شكاري و انواع مهمات و نارنجك از عراق می آیند به طوري كه كلاشينكف روسي اصل به قيمت 30 الي 60 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود.اغلب مشروباتي كه به ايران قاچاق مي‌شود، از مجارستان، ‌بلغارستان و تركيه به شهر اربيل منتقل و به شركت " كاني " تحويل داده مي‌شود كه اين شركت در انحصار برخي مسؤولان عراقي است.

عصرایران ؛ سعيد پورحيدر - براساس شواهد، آمار و اظهارنظر كارشناسان، استان آذربايجان غربي به عنوان يكي از بزرگراه‌هاي اصلي قاچاق مشروبات الكلي و اسلحه به كشور به شمار مي‌رود.

وجود بيش از 800 كيلومتر مرز مشترك با سه كشور عراق ، تركيه و جمهوري خودمختار نخجوان،  آذربايجان غربي را به عنوان يكي از حساس‌ترين و استراتژيك‌ترين استان های مرزي كشور از ديگر نقاط متمايز ساخته است.

 تشكيل بیش از هزار پرونده قاچاق مشروبات الكلي و حدود ششصد پرونده قاچاق انواع سلاح و مهمات از ابتداي سال گذشته تاكنون و كشف ميليون‌ها بطري و قوطي مشروب و انواع اسلحه و دستگيري صدها نفر در اين زمينه ، حاكي از گستردگي كار قاچاق در منطقه است.
در حالي كه مقامات مسئول در استان از ارايه آمار دقيق كشفيات كالاي قاچاق به خبرنگار عصر ایران خودداري كردند اما منابع آگاه از ورود قابل توجه انواع مشروبات الكلي و انواع سلاح جنگي و شكاري از مرزهاي عراق و تركيه به داخل كشور خبر مي‌دهند.

گفت‌وگو با يك قاچاقچي

يكي از قاچاقچيان مشروبات الكلي در شهرستان اشنويه ، واقع در استان آذربايجان غربي كه طبیعتاً به شرط عدم ذکر نامش حاضر به گفت‌وگو شد ، به خبرنگار عصر ایران چگونگي روند قاچاق انواع مشروبات الكلي را از كشور عراق به ايران را توضیح داد.

وي گفت:  " اغلب مشروباتي كه به ايران قاچاق مي‌شود، از كشورهاي مجارستان، ‌بلغارستان و تركيه به شهر اربيل درشمال عراق منتقل و به شركت " كاني " تحويل داده مي‌شود كه اين شركت در انحصار برخي از مسئولان عراقي است. سپس محموله مشروبات به شهر " ديانو " منتقل و در آن‌جا توسط يكي از اقليت‌هاي مذهبي ساكن كردستان عراق ‌بسته‌بندي و به قاچاقچيان تحويل داده مي‌شود. "

اين قاچاقچي فصل زمستان و هواي برفي را  بدترين فصل سال براي قاچاقچيان برشمرد و گفت : " در اين فصل ، حاملان مشروبات، مجبور مي‌شوند مسافت‌هاي طولاني را به وسيله چهارپايان در مسيرهاي صعب‌العبور كوهستاني پوشيده از برف طي كنند كه در اين شرايط براي تسريع و شتاب بيشتر حمل محمولات ، با خوراندن تركيب آرد جو و مشروب به چهارپايان فرآيند حمل محمولاتشان را شتاب مي‌دهند چرا كه در اين صورت چهارپايان با خوردن اين تركيب مي‌توانند مسافت‌هاي طولاني تری طي كنند. "

وي در ادامه به پرداخت باج تحت عنوان عوارض و گمركي به عوامل نيروهاي مستقر در منطقه كردستان عراق از جمله پژاك و پ‌ك‌ك اشاره كرد و گفت :  " حاملان مشروبات پس از پرداخت عوارض و گمركي تا مرزهاي ايران توسط اين نيروها اسكورت مي‌شوند تا ديگر گروه‌ها مانع كارآنان نشوند. "

به گفته اين عامل قاچاق مشروبات الكلي شهرستان‌هاي  " اشنويه، مهاباد و پيرانشهر " مهم‌ترين مراكز بارانداز محمولات قاچاق در ايران به شمار مي‌روند.
  وي افزود : " محمولات پس از عبور ازبرخي مناطق مرزي همچون  " دوله ميدان " در مرز حاج عمران منطقه  " مرگور " اشنويه ، ارتفاعات  " كلاشين " و منطقه " گله قادر " به دو مركز عمده بارانداز محمولات در منطقه (شهر ويران) مهاباد و (دشت اشنويه) منتقل مي‌شود و در آن‌جا پس از جاسازي مشروبات در اتومبيل‌ها ،تانكرهاي حمل سوخت و اتوبوس‌هاي بين شهري ، وارد جاده‌ها شده و به شهرهاي مختلفي حمل مي‌شوند "

وي از تويوتا لندكروز به عنوان خودرويي نام برد كه در حمل محمولات از آن‌ها استفاده مي‌شود و در ادامه گفت: " اين خودروها كمك زيادي به ما مي‌كنند چرا كه نسبت به خودروهاي نيروي انتظامي از قدرت و توان مانور بيشتري برخوردار هستند ."

وي همچنين درباره نحوه جاسازي محمولات قاچاق گفت : " جوشكارهاي بسيار ماهري در شهرستان‌هاي اشنويه و مهاباد وجود دارند كه كار اصلي آن‌ها جاسازي مشروبات در خودروها است و در كارشان چنان مهارت دارند كه براي تانكرهاي حمل سوخت منبع‌هاي دوجداره‌اي مي‌سازند كه حتي در ايست‌هاي بازرسي پليس قابل شناسايي و كشف نيستند و همچنين در اکثر اتوبوس‌هاي مسافربري بين شهري محمولاتمان را جاسازي مي‌كنيم "

وي درباره نحوه عبور دادن محمولاتشان از مقابل ايست‌هاي بازرسي نيروي انتظامي گفت:  " معمولا درصد بسيار كمي ازمحمولات ما در ايست‌هاي بازرسي كشف مي‌شود و مابقي را به دلايل مختلفي همچون گستردگي حمل محمولات ، كمبود نيرو و برخي بازرسي‌هاي ضعيف ماموران و گاه پرداخت رشوه بدون هيچ مشكل خاصي به مقصد مي‌رسانيم. "

وي مقصد نهايي عمده محمولات مشروبات الكلي را شهرستان‌هاي تهران كرج ، اسلامشهر و شهريار برشمرد و گفت: " ما در اين مناطق بارانداز و انبارهايي داريم كه پس از تخليه محمولات در آن‌ها توسط عوامل و فروشندگان مان در سطح گسترده‌اي در شهرها توزيع مي‌شود ."

اين عامل قاچاق ، حداقل درآمد روزانه حاملان محمولات مشروبات الكلي را پانصد هزار ريال برشمرد و از اطلاق واژه قاچاقچي به خود گلايه كرد و گفت : "این کارها براي مرزنشينان شهرستان اشنويه كه فاقد بازارچه مرزي هستند، تنها منبع درآمد است ."

نگاه امنیتی صرف ، مشکل زاست

يك مقام آگاه امنيتي كه وي نيز نخواست نامي از او برده شود، در اين باره به خبرنگار عصر ایران گفت : " متاسفانه به غير از قاچاق مواد مخدر تاكنون درباره پديده قاچاق مشروبات الكلي بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و اطلاعاتي نشده است " .

وي مهم‌ترين علت روي آوردن برخي افراد منطقه به فعاليت در امر قاچاق را شرايط بسيار نامناسب اقتصادي ، سرمايه‌گذاري ناكافي اقتصادي دولت در مناطق مرزي و وضعيت نامناسب بازارچه‌هاي مرزي برشمرد و گفت : " وقتي مردم اشنويه كه از نبود يك بازارچه مرزي رنج مي‌برند و نمي‌توانند فعاليت‌هاي اقتصادي قانوني انجام دهند ، برخي از آن‌ها ناگزیر براي امرار معاش به فعاليت در كار قاچاق كالا بویژه مشروبات الكلي و اسلحه روي مي‌آورند. "

وي ضمن انتقاد از برخوردهاي نامناسب و نگاه صرفا امنيتي به اين موضوع گفت :  " ما هنوز تعريف مشخصي از كالاي قاچاق نداريم و نبايد هر حمل كالايي را نام قاچاق بر آن بگذاريم چرا كه برخي كالاها همچون آرد ، شكر و مواد غذايي ممنوعه نيستند ؛ ما بايد صرفا با كالاهاي ممنوعه همچون اسلحه ، سيگار و مشروبات الكلي مبارزه كنيم و اجازه دهيم اهالي منطقه براي امرار معاش به تبادل برخي كالاها اقدام كنند چرا كه در غير اين صورت شاهد قاچاق كالاهاي ممنوعه كه درآمد بيشتري دارند ، خواهيم بود. "

اين مقام آگاه امنيتي در ادامه گفت: " عاملان قاچاق مشروبات الكلي ، برخلاف قاچاقچيان اسلحه به صورت حرفه‌اي و پيچيده، عمل نمي‌كنند، كاملا مشخص و شناخته شده هستند و بايد با افراد دانه درشت فعال در اين زمينه ، برخوردهاي قاطع انجام پذيرد ".

وي بدون ارايه آماري مشخص ميزان ورود مشروبات الكلي به كشور را "زياد" برشمرد و گفت: " تنها حدود ده درصد از انواع مشروبات قاچاق شده به كشور، توسط نيروي انتظامي كشف مي‌شود ، در حالي كه مي‌توان با انجام تحقيقات و كارهاي اطلاعاتي و انسداد معبرهاي باز مرزي كه مورد استفاده قاچاقچيان قرار مي‌گيرد ، ميزان كشف محمولات قاچاق را افزايش داد ."

وي در ادامه از نارضايتي مردم منطقه از قاچاقچيان مشروبات الكلي خبر داد و گفت: " بسياري از مردم منطقه مشروبات الكلي را حرام مي‌دانند و در صورت مشاهده حاملان قاچاق مشروبات با آنان برخورد مي‌كنند ، بزرگان ديني منطقه كه عمدتا از اكراد هستند حمل مشروبات را حرام اعلام كرده‌اند ."

اين مقام امنيتي در ادامه گفت: " عمده فعالان قاچاق مشروبات الكلي با برخي اقليت‌ها‌ي مذهبي مستقر در منطقه (انكاوه) شهر اربيل واقع در كردستان عراق هستند كه ارتباط تنگاتنگي با برخي از مقامات كردستان عراق دارند. "

وي نيز مشوق اصلي قاچاق مشروبات الكلي به كشور را برخي از مسئولان و سیاستمداران ذي‌نفوذ عراقي دانست و گفت : " اين مقامات ، حامي اصلي فعالان قاچاق مشروبات به كشور هستند و از اين طريق براي تشكيلات خود نيز درآمدزايي مي‌كنند .

قاچاق اسلحه

اين مقام آگاه درباره قاچاق اسلحه نيز به خبرنگار عصر ایران توضيحاتي داد .

وي گفت : " حمله نيروهاي ائتلاف به عراق و به وجود آمدن هرج و مرج در اين كشور و دستيابي همگان به انواع اسلحه باعث روند رو به افزايش قاچاق اسلحه به كشور ما شده است به طوري كه در حال حاضر انواع سلاح مرغوب را با قيمت پايين مي‌توان در منطقه تهيه كرد. "

وي در ادامه گفت: " اگر به شهرهاي پيرانشهر، سردشت، اشنويه و مهاباد سفر كرده باشيد در برخي خيابان‌ها مي‌توانيد سفارش انواع سلاح را به دست‌فروشان بدهيد! "

وي منطقه (مرگور) اشنويه را مهم‌ترين بارانداز اسلحه‌هاي قاچاق شده به كشور برشمرد و گفت: " قاچاقچيان پس از عبور غيرقانوني از مرزها به اين منطقه آمده و پس از بسته‌بندي اسلحه‌ها، آن‌ها را به نقاط مختلف كشور حمل كرده و به مشتريان تحويل مي‌دهند ."

وي درباره انواع اسلحه‌هاي قاچاق شده به كشور گفت: " از كشور تركيه فقط يك نوع كلت كمري كه كيفيت بسيار نامرغوبي نيز دارد، وارد مي‌شود و سلاح‌هاي مرغوب و مناسب جنگي و شكاري و انواع مهمات و نارنجك از عراق می آیند. به طوري كه كلاشينكف روسي اصل به قيمت 30 الي 60 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود و البته در بين سلاح‌هاي وارد شده اسلحه‌هاي آمريكايي نيز به چشم مي‌خورد. "

وي بيشترين بازار فروش كلت كمري را مربوط به استان تهران دانست و گفت: " به جز كلت كمري كه در تهران بازار خوبي دارد، مناطق لرستان، ‌آذربايجان، ‌كردستان‌و برخي عشاير نيز خريدار كلاشينكوف هستند و حتي سلاح‌هاي سنگين‌تر نيز در برخي از اين مناطق به فروش مي‌رسد! "

اين مقام آگاه امنيتي درباره عوامل قاچاق سلاح گفت: " به دليل حساسيت زياد اين موضوع قاچاقچيان اسلحه، برخلاف قاچاقچيان مشروب كه باندي و گروهي عمل مي‌كنند ، به جهت جلوگيري از شناسايي شدن به صورت انفرادي و بسيار پيچيده عمل مي‌كنند و بسياري از آنان نيز به سيستم‌هاي امنيتي برخي از سياستمداران عراقي متصل هستند. اما در ايران عوامل و فروشندگان زيادي ندارند به طوري كه شناسايي آنان ، كار ساده‌اي نيست. "

وي درپايان به گسترش روزافزون قاچاق انسان در منطقه اشاره كرده و گفت: " متاسفانه مدتي است كه شاهد عبور دادن غيرقانوني افراد مختلف از مرزها هستيم كه اين موضوع مي‌تواند به امنيت منطقه نيز لطمه جبران‌ناپذيري وارد كند چرا كه ماموران سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه و خرابكاران به راحتي مي‌توانند با پرداخت مبلغ اندكي از مرزهاي غربي و شمال غربي وارد و خارج شوند و به انجام ماموريت خود بپردازند. "
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مهر ۱۳۸۸ساعت 16:9  توسط مهرگان  | 

مهدی کروبی: اصلاح قانون اساسی ضروری است

مهدی کروبی: اصلاح قانون اساسی ضروری است
  ادوارنیوز:
مهدی کروبی اصلاح قانون اساسی را راه حلی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر دانست و این امر را حتی ضروری تر از بیست سال پیش دانست.

متن کامل بیانیه سوم کروبی با عنوان احيا و بسط حقوق شهروندي به شرح زير است :‌

با گذشت يكصد سال از انقلاب مشروطيت و سي سال از انقلاب اسلامي، ملت بزرگ ايران بيش از هر زماني شايسته برخورداري از نظام جامع حقوق شهروندي است.

شعار اساسي و محوري انقلاب مشروطيت 100 سال پيش رخ داد، قانون بود پدران ما متوجه اين نكته بديهي و روشن شده بودند كه بدون حاكميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتي متناسب با نيازها و تحولات اجتماعي، امكان تحقق رشد و رفاه و آسايش در جامعه متصور نيست، از اين‌رو براي زائل كردن خودسري‌ها و تهديد حقوق آحاد مردم و دولت قيام كردند و بناي مشروطيت را برقرار ساختند، اما به دلايل متعدد اين بنا قوام و استحكام كافي نيافت و در طي يك قرن بعد از اين انقلاب باز هم شاهد خودسري‌ها و بي‌قانوني‌ها و نيز قوانين غيرمتناسب با شرايط بوده‌ايم و پنج دهه فعاليت سياسي و اجتماعي مستقيم من نيز كه نيمي از اين دوره 100 ساله را شامل مي‌شود اين تجربه را نشان داده كه هرگاه از مدار قانون خارج شده‌ايم و اهتمامي جدي براي تدوين قوانين متناسب با روح زمانه نداشته‌ايم، مشكلات جامعه بيش از پيش شده است و اين واقعيت روشن است كه يكي از اهداف اصلي اصلاحات همين خواست بود، ولي آنچه مايه تاسف است اينكه طي چند سال اخير به نحو غيرقابل تصوري از اين مسير بازگشت كرده‌ايم و جريان امور از مجراي رعايت قانون خارج شده است. به‌طوري كه حتي فرياد قانونگذاران و نمايندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزينه يا اتلاف بودجه ملت بود و نمونه‌هاي ديگر هم فراوان است. همچنين طي اين سال‌ها روح قانون‌گرايي به شدت خدشه‌دار شده است. قانون و حاكميت آن براي خشنودي و بسط آزادي‌هاي مردم و برقراري روابط عادلانه و مشفقانه ميان آنهاست و تعبير سلطه‌گرانه و افزايش محدوديت‌ها و نظارت‌ها بر رفتار فردي و اجتماعي از آن ظلم مضاعفي است كه طي چند سال اخير بر قانون و قانون‌گرايي رفته است. اينجانب در اين بيانيه سومين قسمت از برنامه خود با عنوان احيا و بسط حقوق شهروندي را به مردم عزيز تقديم مي‌كنم، باشد كه راهنماي عمل سياسي و مديريتي ما باشد.


تحقق اين شعار بيش از هر چيز مستلزم حاكميت قانون است. بهترين قوانين هم اگر اجرا نشوند چيزي بيش از جملات بي‌روح و بي‌محتوا نخواهند بود. حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده‌اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفكيك و استقلال قوا يكي از شرايط لازم تحقق اين شعار است، به ويژه استقلال دستگاه قضايي و قاضي، ركن ركين آن است. اما حاكميت قانون فقط آن نيست كه مردم مجبور به اطاعت از قانون و حكومت باشند بلكه حكومت‌كنندگان بيش از مردم ملزم به رعايت قانون و اطاعت از آن هستند، همانطور كه حكومت با قدرت خود مي‌تواند جلوي تخطي از قانون را بگيرد، مردم نيز بايد بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادي‌هاي بيان، احزاب و اجتماعات و تشكيل نهادهاي مدني و ... مانع از خودسري‌هاي حكومت‌كنندگان شوند.


بنابراين سياست محوري اينجانب دفاع از حاكميت قانون و برابري مردم و مسوولان در برابر اين سياست است و نمي‌پذيرم كه قانون فقط براي رعايت مردم و نه مسوولين باشد و نيز حمايت از تمامي الزامات پيش‌گفته آن را ضروري مي‌دانم. متاسفانه طي سال‌هاي گذشته از حيث حاكميت قانون روند رو به رشد نداشته‌ايم و هر روز بيش از گذشته شاهد بي‌قانوني‌ها از سوي دست‌اندركاران امور هستيم. بايد قاطعانه مانع ادامه اين روند شد و مجددا مسير را به سوي حاكميت قانون تغيير داد و از اين حيث حقوق عامه و به ويژه حقوق شهروندي را احيا كرد.


گرچه احياي حاكميت قانون و حقوق شهروندي گام اول در تحقق اين شعار است، اما لزوما كافي نيست بلكه بايد به بسط اين حقوق نيز اهتمام ورزيد و شيوه‌هاي مناسب را براي اجراي آن آزمود بنابراين آنچه را در احيا و بسط حقوق شهروندي در نظر دارم در ادامه تقديم مي‌كنم، گرچه تمامي آنها به موارد زير محدود نخواهد شد.


در زمينه حقوق سياسي بيش از هر چيز بر مخالفت ديرينه خود بر حذف گرايش‌هاي مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابي تاكيد خواهم كرد، ادامه اين روند براي بقاي انقلاب و نظام اسلامي بسيار خطرناك است. كاري كه بارها و بارها از سال 1370 تا كنون در نزديك به دو دهه بر آن تاكيد فراوان داشته‌ام. در اين زمينه فراهم كردن شرايط براي نظارت مردم بر انتخابات و سلامت آن نيز در دستور قرار خواهد داشت.


حمايت از نهادهاي غيرحكومتي، نظارت بر انتخابات و نهادينه كردن اينگونه نهادها جزو سياست‌هاي من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن بايد چندان قوي باشد كه كسي از مجريان انتخابات از نظارت‌هاي بين‌المللي بر آن بيمي نداشته باشد.


- حقوق سياسي فقط محدود به انتخاب شدن نيست بلكه دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان نيز جزو لازم و لاينفك اين حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من براي راه‌اندازي شبكه‌اي ماهواره‌اي مخالفت غيرقانوني شد و اينك روشن شده است كه مردم را نمي‌توان از دسترسي به اين شبكه‌ها محروم كرد و لذا وضعيت جاري به‌عنوان يك خطر براي سلامت اطلاع‌رساني تلقي شده است، از اين رو معتقدم كه تمامي نيروهايي كه در چارچوب قانون فعاليت مي‌كنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، بايد بتوانند آزادانه به رسانه‌هاي خاص خود دسترسي داشته باشند و نيز بايد شرايط رقابتي را براي رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مكتوب فراهم كرد تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پويايي و تحرك رسانه‌اي كمك شود. اين انحصار، يكي از خطرناك‌ترين عواملي است كه ثبات سياسي كشور را در بلندمدت و در مواقع بحراني تهديد مي‌كند.


حقوق اقوام و گروه‌هاي مختلف زباني و مذهبي بايد رعايت گردد كماكان اصل 15 قانون اساسي به اجرا درنيامده است كه نه‌تنها عدم اجراي آن خلاف قانون است، بلكه به معناي دقيق نافي وحدت ملي نيز هست. وحدت ملي از طريق يكسان‌سازي محقق نمي‌شود، بلكه از طريق پذيرش و احترام به تفاوت‌ها در ذيل اشتراكات ملي صورت مي‌گيرد بنابراين اصول معطل مانده قانون اساسي را اجرا خواهيم كرد.
- تمركز اداري در مركز يكي از موانع اصلي و عمده در راه پيشرفت و توسعه و نيز مشاركت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سكونت خود بوده است. انتقال بسياري از وظايف و اختيارات مركز به مناطق و استان‌ها از طريق احياي شوراهاي استاني و تجديدنظر در اختيارات اين شوراها از خلال بازنگري در قانون اساسي جهت‌گيري مرا در اين عرصه از حقوق شهروندي نشان مي‌دهد. در همين زمينه سهم اقليت‌هاي مختلف در مديريت امور را افزايش خواهم داد.


رعايت بسياري از حقوق بديهي شهروندان از جمله حق آموزش براي همه و جلوگيري از محروم كردن جوانان از تحصيل و ستاره‌دار كردن آنان با توجيهات واهي جزو سياست‌هاي قطعي من در احيا و بسط حقوق شهروندي خواهد بود. حذف گزينش و سهميه‌بندي‌هاي ناعادلانه جنسيتي و 40درصدي و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و سياست‌هاي غلط و ناعادلانه‌اي چون بومي‌گزيني و نيز بازنشسته كردن اجباري اساتيد باتجربه و برچيدن ترس و هراس از حراست‌ها و دانشگاه‌ها از پايه‌هاي عدالت آموزشي در نگاه من است.


- درخواست به روز كردن قوانين خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتي بخش‌هايي از قانون مدني از طريق ارائه لايحه و هماهنگي با قوه قضائيه به نحوي كه اين قوانين را متناسب با نيازهاي رو به رشد جامعه در حال تحول ما نمايد، محور بعدي اين شعار كليدي است. نگاه نابرابر نسبت به جايگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجراي ناعادلانه و غيرمتوازن اين حقوق نقيصه جدي است كه عموم صاحبنظران به اين وضعيت انتقاد دارند.


نقد و مخالفت موثر با رفتارهاي غيرقانوني به‌ويژه در مراحل اوليه دادرسي از قبيل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعايت حقوق زندانيان و متهمان و حتي مجرمان و نيز منع دخالت در زندگي شخصي مردم، بيش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنين بازنگري در قانون مجازات و كاستن از اعدام‌هاي غيرضرور به‌ويژه درباره كودكان را دنبال خواهم كرد.
- نگاه جاري به محدود كردن دسترسي آزاد به اطلاعات از طريق اينترنت و محدود نمودن شرايط براي استفاده از آن، (از جمله اعمال محدوديت در سرعت و پهناي باند و نيز انحصار در عرضه آن و در نتيجه افزايش قيمت) مقاومت بيهوده و ضررآفريني است كه در دولت آينده نقشي نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطي است كه بيشترين وبلاگ‌نويسان را دارد. اين جامعه شايسته آن نيست كه با چنين محدوديت‌هايي مواجه گردد. همچنين محدوديت‌هاي اعمال‌شده سال‌هاي اخير در حوزه چاپ و نشر كتاب هيچ كمكي به بهبود امور نمي‌كند، سهل است كه آثار منفي آن بيشتر هم شده است. متاسفانه طي سال‌هاي اخير مميزي نه تنها محدود نشده كه به تئاتر، فيلم و ديگر فعاليت‌هاي هنري و ‌آفرينشي نيز به صورت نامتناسبي سرايت كرده است و از همه بدتر اينكه دستورالعمل‌هاي فراقانوني براي مطبوعات صادر شده است كه بايد لغو و متوقف شود.


معتقدم كه تقويت نظارت‌هاي اجتماعي به عنوان يك حق شهروندي در كنار حمايت و تسهيل نظارت دستگاه‌هاي قضايي و تقنيني بر امور اجرايي كشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست لذا در اين مسير تلاش خواهم كرد.


همان‌طور كه شخصا نيز به تاسيس حزب پرداخته‌ام، ايجاد و تقويت اينگونه نهادها را به عنوان يك حق شهروندي سرلوحه سياست‌هاي خود قرار داده و با حمايت از تكثر و تقويت احزاب، انجمن‌ها و گروه‌هاي سياسي، كارگري، دانشجويي و... به بسط اين حق كمك خواهم كرد. ايجاد تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي، صنفي و مستقل و نيز تشكيلات پزشكي، وكلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصميم‌سازي و مشاركت آنها در امور مربوط به خود، حق مسلم آحاد مردم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و موانع پيش روي آنان برداشته شود. بايد حق مردم را با انتقال تصميم‌سازي به آنها از طريق كوچك كردن دولت كاملا رعايت كرد.


بخشي از اين اصلاحات حقوقي را مي‌توان از طريق مجاري عادي مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشي نيز از خلال تقاضا براي اصلاح قانون اساسي انجام‌شدني است، از جمله افزايش اختيارات شوراها و شوراهاي استاني، تغيير در اصل 44، افزايش برخي ايده‌ها و حقوق و تصريح آنها از جمله در زمينه محيط‌زيست و برخي تداخل اختيارات و نيز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌اي موضوعاتي است كه مي‌تواند براي اصلاح قانون اساسي پيشنهاد گردد. قانون اساسي در يك دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از اين اصلاح بيش از پيش شايسته و ضروري است كه براي به روز كردن آن متناسب با نيازهاي زمان و نيز رفع نارسايي‌هاي آن اقدام شود.


در زمينه حاكميت قانون بايد به دخل و خرج دولت و درآمدهاي عمومي به ويژه درآمدهاي نفتي و نحوه هزينه كردن آن و حقوق اداري بيش از پيش حساس بود و انضباط لازم را اعمال كرد.

من در تشكيل نهادي براي پيگيري اجراي قانون اساسي براساس وظيفه‌اي كه قانون اساسي براي رئيس جمهور قرار داده است ترديد نخواهم كرد. همچنين زاويه ديد خود را در زمينه حقوق بشر نيز را جداگانه تقديم خواهم كرد.


تصور مي‌كنم كه با انجام سه شعار محوري بيان شده از سوي اينجانب، شامل احياي برنامه‌ريزي، مردمي كردن درآمدهاي نفتي و احيا و بسط حقوق شهروندي قادر خواهيم بود آينده‌اي بهتر را براي ايران و ملت عزيز خود رقم بزنيم.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ساعت 13:57  توسط مهرگان  | 

محمدعلي ابطحي مشاور كروبي شد

 

صریح و کوتاه درباره‌ی اینکه چرا آقای کروبی

  

امروز اعلام رسمی شد که من مشاور اقای کروبی شده ام.مثل همیشه دوست دارم صریح باشم ودلائلم را به صورت شفاف بگویم:

 

۱-من برای آقای مهندس موسوی احترام فراوانی قائلم. به‌خصوص برای خدماتش به این کشور در دوران جنگ. اما هنوز نتوانسته‌ام خودم را قانع کنم که چرا وقتی کشور به وجودش احتیاج داشت نیامد و وقتی که با کاندیدا شدن آقای خاتمی و استقبال بی‌نظیر از او پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان قطعی می‌نمود آمد. این نمی‌تواند از ذهن جامعه پاک شود. همچنان که مواضع حقیقی آقای موسوی در مورد سیاست خارجی، مساله اتمی، مسایل اقتصادی و مهمتر از همه مساله اصلاحات و آزادی مبهم و برای عده‌ی فراوانی غیرقابل قبول است. باید اصلاح طلبان در صورت حمایت از هر فردی بتوانند پاسخگوی مواضع کاندیدای خود باشند.

 

2. همچنان اعتقاد دارم که آقای خاتمی و مبانی عمیق اصلاحاتی که آقای خاتمی رهبری می‌کرد راه بی‌دغدغه و اطمینان‌آور نجات کشور است. اما از وقتی آقای خاتمی به نفع اصلاحات و نه به نفع کسی انصراف داد، جایگاه اجتماعی آقای خاتمی در همین است که در سخنان ایشان بروز کرده‌است. توازن در حمایت از دو کاندیدای اصلاح‌طلب که موضع آقای خاتمی است می‌تواند هواداران و علاقه‌مندان آقای خاتمی را وا دارد که بر اساس دیدگاههای ارائه شده از سوی دو کاندیدا فرد اصلح را تبلیغ کنند.

 

3. من عضو مجمع روحانیون مبارز هستم این تشکیلات تاکنون تصمیمی نگرفته‌ است بعضی از افراد آن طرفدار آقای کروبی و بعضی طرفدار بی‌طرفی و بعضی حامی آقای مهندس موسوی هستند که یکی از آن عزیزان مسافر همراه سفرهای انتخاباتی آقای موسوی هم بوده است. تا کنون نه نظر من و نه هیچ‌یک از آن اعضا موضع مجمع روحانیون مبارز نیست.

 

4. هدف اصلی همه‌ی ما نجات کشور با تغییر سازنده در مدیریت اجرایی   آن است به همین دلیل اتفاق نظر و اجماع کم‌نظیری از بدنه‌ی اجتماعی و سیاسی در مورد آقای خاتمی شکل گرفت. اکنون که آقای کروبی و موسوی هر دو شرایط نسبتا مساوی در به دست آوردن رای مردم دارند در این شرایط اگر کسانی بر این باور هستند که آقای احمدی‌نژاد بیش از ۵۰ درصد آرا را دارد که بر اساس اصول دموکراسی حق دارد رئیس‌جمهور شود ولی اگر چنین نیست که باور قطعی من بر این است که چنین نیست یکی از این دو چهره اصلاح‌طلب به مرحله‌ی دوم خواهد رفت و همه با حمایت از فرد برگزیده شده تلاش برای ریاست‌جمهوری آن خواهیم کرد. حضور در کنار هیچیک از این دو کاندیدا مانع تعبیر نمی‌شود.

 

5. اما آقای کروبی را در شرایط فعلی به عقیده‌ی من کاندیدای بهتر و مفیدتر و با ظرفیت رای بیشتری برای کشور می‌دانم. شجاعت و صراحت در دفاع از حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعی – عدم شرمندگی در دفاع از اصلاحات به عنوان تنها راه کم‌هزینه‌ی رشد و تعالی کشور – داشتن پایگاه‌های اجتماعی دارای رای ثابت – امکان تعامل همزیستی و پذیرش وی از سوی قدرت حاکم در عین دفاع و اصرار برحقوق مردم و آسیب ندیدن مردم از کارشکنی‌ها و بحران آفرینی‌های سایر قوا – امکان بکارگیری نیروهای تکنوکرات و کاردان که شرایط فعلی جهان و کشور را بشناسد و بتوانند شعارهای اصلی انقلاب را متناسب با نیاز نسل فعلی طراحی کنند – قدرت حفاظت و صیانت از آرا که اولین شرط پیروزی است و نمونه‌ی آنرا در مکاتبات شجاعانه با سردار فیروز آبادی و احمد جنتی را شاهد بودیم و در هر دو مورد موجب عقب‌نشینی شد. اصالت دادن به تفکر حزبی و تلاش برای تحقق جامعه‌ی مدنی حزبی و تن‌دادن عملی به قواعد حزبی و مدنی، دلایل اصلی من و بسیاری از کسانی است که آقای کروبی را بهترین انتخاب شرایط فعلی می‌دانند. هر یک از این دلایل می‌تواند با توضیح فراوان و مستندات زیادی همراه شود که من به عنوان یک فعال سیاسی به آن فکر کرده‌ام.

 

6. جدای از فضاهای تبلبیغاتی و احساساتی اخیر، با کمال میل از نقد و بررسی دیدگاه‌هایم استقبال می‌کنم. من با دقت و تامل سیاسی به نکات فوق رسیده‌ام و حاضرم همه‌ی نظرات را بشنوم.

 


تاریخ ارسال:شنبه 22 فروردين 1388ـسحام نيوز
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۸ساعت 12:1  توسط مهرگان  | 

ميرحسين با صدور بيانيه‌اي رسماً اعلام كانديداتوري كرد

عصرايران : ميرحسين با صدور بيانيه‌اي رسماً اعلام كانديداتوري كرد
از نظر من نوشته ساده يك شهروند علاقمند به سرنوشت كشور در پشت شيشه مغازه‌اش دلنشين‌ترين و موثرترين الگوي تبليغاتي است.
ميرحسين موسوي ي با صدور بيانيه‌اي رسمي، نامزدي خود در انتخابات رياست جمهوري را اعلام كرد.

متن كامل بيانيه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم

انتخابات رياست جمهوري كه بزرگترين جشنواره جمهوريت در نظام ماست نزديك مي‌شود.

در آستانه اين رويداد سرنوشت‌ساز جاي آن است كه هر جان شيفته عدالت و آزادي و استقلال و توسعه كه به تحقق اين آرمان‌ها در چارچوب جمهوري اسلامي فكر مي‌كند به وظائف و تعهدات خود از نو بينديشد و با هدف استقرار يك جامعه ارزشي مبتني بر آموزه‌هاي اسلام ناب محمدي (ص) و متكي بر انديشه‌هاي حضرت امام خميني مسئوليت خويش را بازشناسي كند.

 بر مردم شريف ايران پوشيده نيست كه اينجانب طي ماه‌هاي گذشته با كمك و همفكري آنان در تكاپوي اين جستجو بوده‌ام؛ وضعيت كشور ، انتخاب‌هاي پيش‌رو ، حوادث ممكن، ظرفيت‌هاي موجود و بسياري نكات خرد و كلان ديگر را مورد دقت قرار دادم و هرچه پيشتر رفتم همان دلايل و عواملي كه در وهله‌هاي گذشته به عدم حضور در صحنه انتخابات فرا مي‌خواندند بيشتر مرا متقاعد كردند كه اين زمان زماني ديگر است و حضور را ايجاب مي‌كند.

اينك نه از روي خودپسندي تا ارزش‌ها و ارجمندي‌هاي همگنان را ناديده بگيرم، و نه از سر تجاهل تا مشكلات پيش رو را ناچيز و بضاعت اندكم را كافي از توكل به خداوند بدانم، بلكه به اميد اداي وظيفه قصد خويش را براي نامزد شدن در دوره دهم از انتخابات رياست جمهوري اعلام مي‌نمايم.

مستضعفان اين مطمئن‌ترين پايگاه براي ارزش‌هاي برآمده از انقلاب اسلامي و آماده‌ترين قشر براي اصلاحگري و پايبندترين پشتوانه براي اصول و اصول‌گرايي صبورانه به‌گوشند كه آيا فرزندان مصدرنشين‌شان همچنان به جايگاه عزيز آنان اقرار مي‌كنند و بر وظايف تخطي‌ناپذيرشان در حمايت از منافع محرومين اصرار مي‌كنند. معناي اين انتظار را چگونه لمس كرده‌ است كسي كه نداند در سفره‌هاي كوچك آنان اولي‌تر از نان اعتناي صادقانه به ارزش‌هايي است كه جان جوانانشان را خرج آن كرده‌انده اين اولويتي است كه چشمه‌هاي بركت را از زمين مي‌جوشاند.

تنها نمونه‌اي از اين جوشش دست‌آوردهاي برگشت‌ناپذير جوانان دانشمند ما در زمينه انرژي هسته‌اي است. اگر سرهاي آنان در مقابل اجنبي خم بود و يا احساس مي‌كردند كه آزادي گفتن و شنيدن و انتخاب كردن ندارند هرگز چنين جوشش‌هايي از آنان سر نمي‌زد. ما اين كاميابي‌ها را با هزينه‌ كردن بودجه‌هاي نجومي به دست نياورده‌ايم، بلكه ارزش‌ها هستند كه چنين ميوه داده‌اند و بركت آفريده‌اند.

به‌ويژه جا دارد كه ارزش آزادي در اين عصر مورد توجه چندين‌باره قرار گيرد. اين آرماني است كه خرازي‌ها و باقري‌ها و باكري ها در پاي آن جان داده‌اند، زيرا اگر آنان و يارانشان نمي‌ايستادند از جمله نخستين نعمت‌هايي كه از ما سلب مي‌شد آزادي بود.

ما را چه مي‌شود كه به كمترين بهانه خانه آرزوهاي همت را خراب مي‌كنيم تا به جايش برج‌هايي از جاه‌طلبي خود بسازيم بايد بدانيم كه گشودگي در مقابل انتظار مستضعفان و بازگشت به ارزشها هرگز كوشش براي يافتن راه حل هايي كه به نيرومند شدن اقتصاد كشور بيانجامد ، فضاي كسب و كار را رونق دهد و از نيروهاي مولد و توليد ملي حمايت همه جانبه كند از اهميت نخواهد انداخت .

شايد كساني تصور كنند عجله براي عملي كردن چنين نيت خيري استفاده از هر شيوه‌اي را مباح مي‌كند، ولو اين كه شامل قانون‌شكني‌هاي گسترده باشد . اين كار صرفا نقض عهد با ملت نيست بلكه انكار خرد جمعي است.

 اينجانب صراحتا اعلام خطر مي‌كنم كه تداوم چنين رويه‌اي به آشفتگي‌هاي لاعلاج در نظام مديريتي منجر مي‌شود، تا جائي كه يك روز در كشور سنگي بر روي سنگ نماند. آيا فرصت هايي كه تبعيت از قانون در اختيار قرار مي‌دهد پيش از اين مستهلك شده است كه دست به اين بازي خطرناك مي‌زنيم قانون اساسي ما براي رسيدن به همين اهداف داراي ظرفيت‌هاي عظيمي است كه همچنان مي‌توانند به فعليت برسند. به ويژه راهبردهاي ارزشمندي كه اصل‌هاي 43 و 44 از اين ميثاق ملي را شكل داده‌اند نياز به توجه بيش از پيش دارند و ما موظفيم منابع كمياب موجود را با تخصيص حداكثري در جهت تحقق هرچه كاملتر آنها به كار بنديم و از هدر دادن اين منابع در خدمت منافع كوتاه مدت و اغراض سياسي كم بها جلوگيري كنيم .

اينجانب ادعا نمي‌كنم كه اهداف پيش رو به صرف انتخاب يك شخص قابل دستيابي است، بلكه خواست عمومي براي تجديد نظر در سياست‌ها و گسترش گفتمان انقلاب اسلامي و تكيه بر ارزش‌هاي بنيادين زائيده از آن در سطح عموم است كه مي‌تواند ضامن چنين تحولي باشد. حتي در آن صورت نيز نبايد منتظر معجزه بود. به ياد داشته باشيم كه يك قدم پيشرفت كه واقعا محقق شود بر آرزوهاي درازي كه جامة عمل نمي پوشند برتري دارد.

به زودي شور مبارزات انتخاباتي فراگير مي‌شود و درحرارت آن هر شخص و گروه جرعه‌هايي از آنچه كه هست را به مردم مي‌چشاند و نمونه‌اي از دولتي كه برقرار خواهد كرد را در معرض ديدگان بينا قرار مي‌دهد.

شايد نتوان يك انتخابات جدي را در فضايي خالي از خرده‌گيري، به ويژه نسبت به دولتي كه حاكم است در نظر آورد. با اين همه لازم است كه احترام دولت قانوني جمهوري اسلامي به دقت رعايت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه با قصد فريب ارائه گردد.

در جريان فعاليت‌هاي انتخاباتي، ستاد اينجانب حق چاپ و تكثير عكس مرا نخواهد داشت و از علاقمنداني كه ممكن است به صورت خودجوش وارد صحنه تبليغات شوند نيز انتظار دارم كه به اين خواست خدمتگزار خود توجه كنند.

 از نظر من نوشته ساده يك شهروند علاقمند به سرنوشت كشور در پشت شيشه مغازه‌اش دلنشين‌ترين و موثرترين الگوي تبليغاتي است. اين نه بدان معناست كه استفاده از تصوير را الزاما مسرفانه و يا فريبكارانه بدانم، بلكه مي‌خواهم از كارهايي كه شايعه شيوعشان را در فصول انتخابات شنيده‌ام، و اميدوارم هرگز واقع نشده باشند، به اكيدترين وجهي پيشگيري كنم.

 هرگونه عمل خلاف اخلاق حضور و نشاط مردم را در صحنه انتخابات خدشه‌دار مي‌كند. چنانچه نام اينجانب در معرض اسائه قرار بگيرد انتظار از علاقمندان و حاميان سكوت است، چه رسد به آن كه خداي‌ناكرده خود مرتكب هتك حرمت و بي‌ادبي نسبت به كسي شوند و نوشته يا گفته ناحقي را اشاعه دهند.
علاقمندان مطمئن باشند اگر مواردي رخ دهد كه بر حسب موازين اخلاقي و قانوني نياز به پيگيري داشته باشد ستاد به وظيفه خود در اين زمينه عمل مي‌كند. همچنين از همه عزيزان و دوستان تقاضا دارم به هيچ‌وجه از امكانات و اموال عمومي، چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم، در امور انتخاباتي استفاده نكنند.

و سرانجام وحدت؛ حل مسائل بزرگ نه فقط نياز به همفكري همه انديشه‌ها و گفتمان‌ها ، كه به وحدت و انسجام تمامي نيروهاي توانمند كشور نيز نيازمند است. اميدوارم با پختگي و حكمتي كه در دلسوزان وجود دارد بتوانيم سرانجام به اين هر دو ضرورت پاسخي درخور بدهيم.

براي مردم ايران آرزوي بهروزي مي‌كنم و از ايزد منان تقاضا دارم به بهترين وعده‌هايي كه به برترين بندگان خويش داده است در مورد اين ملت بزرگوار وفا كند، كه پيامبرانش گفته‌اند: فمن تبعني فانه مني.
                                                                                                               
                                                                                                                 مير حسين موسوي
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۷ساعت 8:27  توسط مهرگان  | 

كمر درد،
http://gfx.aftonbladet.se/multimedia/dynamic/00406/rygg2_406612b.jpg

كمر درد، یكی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به مطب ها و كلینیك های پزشكی و بعد از سر درد دومین علت مراجعه به متخصصان مغز و اعصاب است.یك شهروند بجنوردی در این باره می گوید: من مدت زیادی از كمر درد رنج می بردم ولی با پیاده روی و شنای منظم بسیاری از مشكلاتم رفع شده است. كمر درد، یكی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به مطب ها و كلینیك های پزشكی و بعد از سر درد دومین علت مراجعه به متخصصان مغز و اعصاب است.یك شهروند بجنوردی در این باره می گوید: من مدت زیادی از كمر درد رنج می بردم ولی با پیاده روی و شنای منظم بسیاری از مشكلاتم رفع شده است. مرجان شهریاری می افزاید: اكنون استفاده از مسكن ها و داروهای كاهنده درد كمر را با دستور پزشك كنار گذاشته و كمر دردم را با فعالیت های ورزشی ساده تسكین داده ام.علیرضا مقیمی هم عنوان می كند: با وجود رعایت دستور پزشك و استراحت مطلق هنوز هم درد كمر مرا رنج می دهد و زندگی عادی من مختل شده است.وی ادامه می دهد: به دلیل استراحت طولانی مدت در منزل به افسردگی و ناراحتی های روحی نیز دچار شده ام. یك پزشك متخصص بیماری های مغز و اعصاب در این باره می گوید: بیش از ۸۰ درصد افراد جامعه در طول زندگی خود كمر درد را تجربه می كنند و این افراد در سنین ۳۰ تا ۵۰ سالگی بیشتر از سنین دیگر به كمر درد مبتلا می شوند و زنان و مردان به نسبت مساوی از این عارضه رنج می برند.دكتر محسن آقایی حكاك می افزاید: زندگی ماشینی، تحرك كم و ورزش نكردن در سال های اخیر شیوع كمر درد را در بین افراد جامعه افزایش داده است.به گفته وی ستون فقرات بخشی از سیستم اسكلتی بدن است كه از ۷ مهره گردن، ۱۲ مهره پشتی، ۵ مهره كمری و استخوان های خاجی و دنبالچه ای تشكیل شده است. وی یادآور می شود: یكی از وظایف ستون فقرات، حفاظت از نخاع و ریشه های عصبی نخاعی است و ریشه های عصبی كه وظیفه انتقال پیام های عصبی را بر عهده دارند، از نخاع جدا می شوند و با عبور از سوراخ های بین مهره ای به ارگان های مختلف می روند.وی می افزاید: حد فاصل مهره ها ماده ژله مانندی به نام دیسك وجود دارد كه نقش ضربه گیر را دارد و به حفاظت و تحرك مهره ها كمك می كند.وی اظهار می دارد: قسمت تحتانی ستون فقرات در ناحیه كمر به علت این كه وزن بیشتری را تحمل می كند و تحرك زیادی دارد، در معرض بیشترین آسیب ها قرار می گیرد.به گفته وی در این ناحیه عضلات و رباط های زیادی وجود دارند كه به ستون فقرات متصلند و باعث استحكام و تسهیل حركات این ناحیه می شوند.وی تصریح می كند: به دلیل پیچیدگی ساختمان ستون فقرات كمری، تحرك بیش از اندازه، عبور ریشه های عصبی از سوراخ های بین مهره ای و ... ستون فقرات كمری یكی از مستعدترین نقاط بدن برای ایجاد درد است.دكتر حكاك با اشاره به این كه كمر دردها برحسب طول مدت به ۳ نوع حاد، تحت حاد و مزمن تقسیم بندی می شوند، می گوید: به كمر دردهایی كه كمتر از ۳ هفته طول می كشند، حاد و به آن هایی كه بیش از ۱۲ هفته به طول می انجامند كمر درد مزمن اطلاق می شود. وی كشیدگی عضلات و رباط های اطراف مهره ها را شایع ترین علت كمر درد ذكر و عنوان می كند: این كشیدگی عضلانی به دلیل وارد آمدن فشار غیر طبیعی به عضلات و ستون فقرات در ناحیه كمر در پی برداشتن بار سنگین، بد نشستن یا فعالیت های شدید عضلانی ایجاد می شود و این نوع درد به طور معمول به صورت حاد شروع و طی چند روز تا یكی دو هفته برطرف می شود. این درد محدود به ناحیه كمر است و حالت انتشاری به پاها ندارد.وی به یكی دیگر از علل كمر درد یعنی آسیب دیسك اشاره می كند و می افزاید: پارگی و بیرون زدگی دیسك های بین مهره ای هم از علل كمر درد به شمار می رود و باعث وارد آمدن فشار به ریشه های عصبی و دردهای سیاتیكی می شود كه با انتشار درد به اندام تحتانی و زیر زانوها همراه است. در این حالت گاهی احساس مور مور شدن و بی حسی در پاها ظاهر و در موارد شدیدتر منجر به ضعف عضلانی و اختلالات اسفنکتری می شود.دكتر حكاك تنگی كانال نخاعی و آرتروز ستون فقرات را شایع ترین علت كمر دردهای مزمن می داند و تصریح می كند: این نوع كمر درد در افراد مسن مشاهده می شود و درد خاصیت انتشار را به اندام تحتانی دارد و با راه رفتن و ایستادن تشدید و منجر به خواب رفتگی اندام ها می شود.به گفته وی در این شرایط برخلاف دیسك های كمری، علائم ۲ طرفه است و ضربه ها، شكستگی های مهره ای، عفونت ستون فقرات ناشی از سل، تب مالت، بیماری های التهابی نظیر روماتیسم و پوكی استخوان و اختلالات مادرزادی ستون فقرات نیز از جمله عواملی می باشند كه می توانند منجر به كمر درد مزمن شوند.وی عنوان می كند: مشكلات ارگان های شكمی مانند سنگ های ادراری، كیست های تخمدانی و عفونت های لگنی و رحمی گاهی باعث دردهای انتشاری به ستون فقرات می شود و در موارد وخیم تر و در افراد مبتلا به سرطان، گاهی تومور منجر به تهاجم به استخوان و اعصاب نخاعی می شود كه با دردهای شدید و شبانه همراه است.وی یادآور می شود: چاقی، استرس، وضعیت نامناسب بدن و كمر حین فعالیت های روزمره و مصرف سیگار می تواند در ایجاد و تداوم كمر درد نقش داشته باشد.وی تصریح می كند: تشخیص علل كمر درد با توجه به عوامل متعدد ایجاد كننده آن كار دشواری است و شرح حال دقیق از نحوه شروع علائم، معاینه بالینی، علائم همراه، سابقه فامیلی، عوامل تشدید كننده و بهبود دهنده و محل و شدت درد می تواند به افتراق تشخیص كمك كند.وی اظهار می دارد: در بررسی های تكمیلی، انجام تست های پاراكلینیك براساس نظر پزشك برای تعیین و تأیید تشخیص به كار می رود. عكس های ساده، MRI، نوار عصب عضله، اسكن استخوان، سونوگرافی و تست های خونی هر كدام در شرایط خاصی كمك كننده اند و MRI با توجه به كیفیت و وضوح تصویر و نمای سه بعدی، بیشترین و مؤثرترین نقش را در تشخیص مشكلات كمری دارد. دكتر حكاك می گوید: بیشتر كمر دردها بدون مداخله جراحی درمان می شوند و درمان های طبی و نگه دارنده منجر به بهبود كامل آن ها بدون عوارض خاص می شوند و در صورت بهبود نیافتن كمر درد پس از ۷۲ ساعت با اقدامات اولیه و مصرف مسكن های معمولی، مراجعه به پزشك متخصص برای بررسی های تكمیلی توصیه می شود.وی می افزاید: ماساژ و كمپرس سرما و گرما گاهی به تسكین درد كمك می كند و استراحت در بستر به مدت چند روز به ویژه در دیسك های حاد كمری می تواند به كاهش درد و رفع علائم تا حد زیادی كمك كند.وی تصریح می كند: استراحت طولانی مدت، به دلیل ایجاد عوارضی چون افسردگی، كاهش توان عضلانی و تضعیف عضلات كمر توصیه نمی شود و بهترین وضعیت برای استراحت در بستر، حالتی است كه بیمار به یك طرف دراز می كشد و بالش نرم و كوتاهی بین زانوهایش قرار می دهد البته خوابیدن به پشت و استفاده از بالش كوتاه زیر زانوها نیز وضعیت مناسبی است. وی ورزش و تقویت عضلات كمر و شكم را مؤثرترین روش در برگشت علائم و كاهش موارد بازگشت كمر درد می داند و عنوان می كند: ورزش های كششی عضلات كمر كه در حالت خوابیده به شكم یا پشت انجام می شود، شنا، پیاده روی و یوگا از جمله فعالیت هایی می باشند كه در درمان كمر درد به كار می روند. وی تأكید می كند: تشدید علائم به دنبال شروع فعالیت های ورزشی، موقتی و كم اهمیت است ولی در صورت تشدید قابل توجه درد یا تداوم علائم با شروع فعالیت های ورزشی، مشاوره با پزشك یا فیزیوتراپ برای تصمیم گیری درباره ادامه یا قطع ورزش توصیه می شود. وی اعلام می كند: داروهای مسكن ساده، ضد التهاب و شل كننده در برطرف كردن دردهای خفیف تا متوسط، كم كردن التهاب، سفتی و تورم كمر مؤثرند ولی از مسكن های مخدر به علت خطر وابستگی و ایجاد تداوم درد به ویژه در كمر دردهای مزمن نباید استفاده كرد.دكتر حكاك می گوید: بیمارانی كه با روش های مذکور به نتیجه مطلوب نمی رسند می توانند از راه طب سوزنی، تزریق استروئیدهای موضعی و بی حس كننده ها، اولتراسوند و تحریك الكتریكی عصب از طریق پوست به تسكین درد كمر خود كمك كنند.وی می افزاید: با توجه به این كه روش های جراحی و تهاجمی همواره موفقیت آمیز نیستند و ممكن است با عوارض دائمی همراه شوند، جراحی در بیشتر موارد به عنوان آخرین راه درمانی در نظر گرفته می شود.وی با بیان این كه رعایت نكات اصولی در زندگی روزمره می تواند در كم كردن شیوع كمر درد و بهبود آن تأثیر به سزایی داشته باشد، عنوان می كند: قبل از انجام فعالیت های ورزشی و كارهای سنگین، به طور حتم حركات كششی را انجام دهید و برای خوابیدن از تشك های سفت استفاده و از خوابیدن روی تشك نرم و فنردار پرهیز كنید. از كفش های راحت با پاشنه كوتاه استفاده كنید و موقع نشستن، ایستادن و برداشتن اشیاء حالت خمیده نداشته باشید چون هر چه انحنای ستون فقرات كمتر باشد تحمل فشار برای كمر راحت تر است.وی یادآور می شود: از برداشتن اشیای سنگین خودداری كنید و در شرایطی كه مجبور به انجام آن می باشید بهتر است بنشینید و زانوها را به شكم نزدیك و تا جایی كه امكان دارد اشیا را به بدن نزدیك و سپس آن را بلند كنید و هنگام بلند كردن اشیا به هیچ وجه به طرفین نچرخید.وی توصیه می كند: از نشستن طولانی مدت در یك موقعیت ثابت پرهیز كنید و هر نیم ساعت یك بار در محل كار خود راه بروید و ورزش های كششی انجام دهید. اگر مجبورید مدت طولانی روی صندلی بنشینید، بهتر است پاهای خود را روی یك تخته چوبی قرار دهید و از یك بالش كوچك در ناحیه پشت كمر استفاده كنید.وی اظهار می دارد: هنگام ایستادن طولانی مدت باید لاله گوش، شانه ها و ران ها در یك راستا قرار بگیرند. از غوز كردن پرهیز و هر چند دقیقه یك بار وزنتان را به یكی از پاها منتقل كنید. دكتر حكاك به اهمیت رژیم غذایی برای كاهش وزن اشاره می كند و می گوید: سعی كنید بارژیم غذایی مناسب، وزنتان را كاهش دهید و از غذاهای سرشار از كلسیم، فسفر و ویتامین D برای تقویت رشد و جلوگیری از پوكی استخوان استفاده كنید.وی می افزاید: كشیدن سیگار منجر به كاهش جریان خون در ستون فقرات و آسیب و تضعیف دیسك های بین مهره ای می شود بنابراین به طور جدی از كشیدن سیگار پرهیز كنید. وی به كودكان و دانش آموزان توصیه می كند که در صورت امکان از كیف های سبك استفاده كنند و از حمل بار و كتاب های اضافی به شدت خودداری و سعی كنند از كوله پشتی هایی استفاده كنند كه فشار را به صورت ۲ طرفه و قرینه به ستون فقرات منتقل می کنند.
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:37  توسط مهرگان  | 

مشاوره قبل از بارداري

 
http://www.vatandar.com/amuzesh/bardari/index_files/image001.jpg

عوارض ناشي از بارداري و زايمان، علت مرگ حدود نيم ميليون مادر در سال است و اين موضوع خود بر مرگ حداقل 5/1 ميليون نوزاد در هفته اول زندگي و 4/1 ميليون مرده زايي تاثير دارد. فشار ناشي از هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي اين مرگ ها و معلوليت ها بر خانواده ها، جوامع و كشور ها بسيار سنگين است. هدف برنامه مراقبت از مادران در كشور هاي مختلف، به ثمر رساندن يك دوره حاملگي و بهبود وضعيت سلامت مادر ونوزاد است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:31  توسط مهرگان  | 

هدايت آقايي: كروبي و خاتمي همزمان كانديدا نخواهند شد

 
عصر ایران : اگر آقاي خاتمي نيايد، آقاي عارف است، آقايان محمدهاشمي و محمدعلي نجفي هم از كارگزاران حضور دارند، كانديداهاي ديگري مثل آقاي حسن روحاني هم مطرح هستند.


فارس: عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي با بيان اين كه اجماع اصلاح‌طلبان را دور از ذهن مي‌بينم؛ چون اصلاحات طيف بسيار وسيعي از تفكرات نزديك به جناح راست تا تفكرات هم مرز با اپوزيسيون خارج از كشور را در بر مي‌گيرد، گفت: كروبي و خاتمي آنقدر درايت دارند كه همزمان كانديدا نشوند.

گفتگو با هدايت آقايي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در دفتر كارش در طبقه پانزدهم يكي از برج‌هاي تجاري تهران انجام شد كه در اين دفتر، كارهاي تخصصي در زمينه اكتشافات و زمين‌شناسي انجام مي‌شود.

او از جمله فعالان سياسي است كه سئوالات جدي خبرنگار را با نظر واقعي‌ خود پاسخ مي‌دهد؛ يعني تا در گفتگو و بحث سياسي به آن‌ها كد داده نشود با پاسخ‌هاي كلي از بحث عبور مي‌كنند. آقايي كه در حال حاضر، عضو شوراي مركزي كارگزاران است از سابقه فعاليت‌هايش در قبل و بعد از انقلاب گفت و مصاحبه با نظرات كوتاه او درباره برخي شخصيت‌ها و جريان‌ها جامه پايان به تن كرد؛ آنجا كه او، مهدي كروبي را شيخي ناميد كه به دنبال اصلاح همه دنياست غير از حزب خودش! همين‌جا بود كه وقتي نظرش را درباره "پول" پرسيدم گفت: «ابزاري كه در جيب ما نيست». ماحصل گفتگوي مشروح هدايت آقايي با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در پي مي‌آيد:

جناب آقايي! مختصري از سوابق سياسي و كاري خودتان در قبل و بعد از انقلاب براي مخاطبان بگوئيد.

متولد 1338 هستم كه سال 55 وارد دانشگاه صنعتي شريف شدم و رشته مهندسي مواد را ادامه دادم. سال 56 به دليل فعاليت دانشجويي عليه رژيم پهلوي دستگير شدم. در زمان دفاع مقدس هم مسئول پشتيباني جنگ در دانشگاه‌ها بودم. دور سوم مجلس هم از شهرستان فسا وارد مجلس شوراي اسلامي شدم. بعد هم در سمت‌هاي مختلفي مثل مدير شركت دولتي، معاون وزير كشور و معاونت وزارت صنايع ايفاي نقش كرده‌ام. در حال حاضر هم در بخش خصوصي مشغول فعاليت هستم و يك شركت تخصصي در زمينه اكتشافات و زمين‌شناسي را اداره مي‌كنم.

در زمان جنگ، خط مقدم هم رفتيد يا در پشت جبهه‌ها فعال بوديد؟

بله در خط مقدم هم حضور داشتم و در عمليات مسلم‌بن عقيل مجروح شدم. برادرم در همين علميات شهيد شد.

آقاي كروبي 24 آذرماه بر اساس اولتيماتومي كه قبلاً داده بود كانديداهاي اصلاح‌طلب تا بيستم آذرماه كانديداتوري خودشان را اعلام كنند، اعلام كرد، چون كانديداهاي اصلاح‌طلب كانديداتوريشان را اعلام نكرده‌اند با فرض حضور خاتمي، موسوي، عبدالله نوري و حتي هاشمي به نفع هيچكس كنار نمي‌رود. با اين تشتتي كه در جريان اصلاحات به وجود آمده و در كنار كانديداتوري قطعي آقاي كروبي، احتمال كانديدا شدن آقاي خاتمي هم زياد است. فكر مي‌كنيد جبهه اصلاحات با اين تشتت چه خواهد كرد؟

چه آقاي كروبي به نفع كسي كنار مي‌رفت چه نمي‌رفت، اجماع اصلاح‌طلب‌ها يك امر دور از ذهن بود و هست. آقاي كروبي چند ويژگي مثبت دارد؛ اول اين‌كه ايشان به بحث توسعه سياسي، فعاليت حزبي و كار تشكيلاتي كه شعار اصلاح‌طلبان است پايبند هستند. ‌ويژگي دوم آقاي كروبي اين است از اول وارد ميدان شده و مردم و رسانه‌ها را سردرگم در وادي اما و اگرها نكرده. كساني كه آمدنشان را موكول به اما و اگر و موضوع تكليف مي‌كنند در واقع از اما و اگرها به عنوان يك سرپوش استفاده مي‌كنند؛ زيرا دلشان مي‌خواهد بيايند اما مي‌خواهند از بابت آرايشان مطمئن شوند، اما آقاي كروبي بدون ترس از اينكه راي مي‌آورد يا نه، وارد ميدان شده.

منظور خاص شما از كساني كه آمدنشان را منوط به اما و اگرها كرده و مردم و رسانه‌ها را سردرگم اين وادي مي‌كنند، آقاي خاتمي كه نيست؟

به غير از آقاي خاتمي، افراد ديگري هم هستند كه آمدنشان مبتلا به اما و اگرها است. اين عموميت دارد كه اكثر افرادي كه آمدنشان را به آينده موكول مي‌كنند از مسائلي مثل تاييد صلاحيت و كسب راي مطمئن نيستند. داشتم از نقاط مثبت آقاي كروبي مي‌گفتم؛ در كنار اين نقاط قوت، نقطه ضعف جريان همراه با آقاي كروبي حاكم شدن نوعي دگماتيسم در حركت همراهان ايشان است مثلاً پيش‌نويس تهيه شده در مجمع روحانيون كه توسط ‌آقاي مرعشي تنظيم شده بود بر اثر همين دگماتيسم همراهان آقاي كروبي دچار اختلاف نظر بر روي تاريخ 20 آذر شد. آقاي مرعشي معتقد است منظور اين بوده كه گروه‌ها تا 20 آذر كانديداهايشان را معرفي كنند و اين معرفي به معناي پذيرفته شدن نهايي كانديداها نيست اما دوستان حزب اعتماد ملي مي‌گويند منظور اين است كه تا 20 آذر معرفي شوند و قطعي باشند. البته نبايد فراموش كنيم كه در عالم سياست هيچ چيز ثابت نيست و مي‌تواند تغيير كند.

پس شما معتقديد كه اصلاح‌طلبان در انتخابات دهم رياست جمهوري به وحدت و اجماع نمي‌رسند؟ نه؟

اعتقادم اين است كه دو جناح موجود در كشور دو تفكر شفاف و منسجم نيستند كه استراتژي‌هاي شفافي داشته باشند. آنچه كه دو جناح كشور را مي‌تواند در مقابل هم قرار دهد برآيندهاي فكري آنها نيست بلكه برآيندهاي قدرتي آنان است بنابراين در حالت طبيعي، حداقل چهار كانديدا براي انتخابات دهم خواهيم داشت كه دو نفر آنها اصلاح‌طلب و دو نفر هم اصولگرا خواهند بود. اجماع اصلاح‌طلبان را دور از ذهن مي‌بينم چون كه اصلاحات طيف بسيار وسيعي از تفكرات نزديك به جناح راست تا تفكرات هم مرز با اپوزيسيون خارج از كشور را در بر مي‌گيرد. اجماع اصولگراها هم به اين خاطر دور از ذهن است كه در اين جناح از تفكرات اصلاح‌طلبي گرفته تا تفكرات انجمن حجتيه‌اي وجود دارد.

جناب آقايي! آيا كارگزاران براي خودش با گروه‌هايي مثل نهضت آزادي و ملي مذهبي‌ها مرزي قائل هست يا نه؟

براي روشن شدن پاسخ اين سئوال بايد به تاريخ و سابقه كارگزاران مراجعه كرد. آنچه باعث شد گروه‌هايي مثل نهضت آزادي و ملي‌ مذهبي‌ها در زمان امام خميني(ره) مورد غضب قرار بگيرند صرفاً مواضع اعتقادي و فكري آنها نبوده بلكه بيشتر مواضع سياسي آنان بوده؛ زيرا وقتي به مواضع فكري برمي‌گرديم خيلي از كساني كه امروز در راس امور حاكميت هستند در زمان حيات امام (ره) انديشه‌هاي مرحوم بازرگان و گروه‌هاي ملي مذهبي را قبول داشتند و با آنها همكار و رفيق بوده‌اند. به نظر من ريشه اختلافات ملي مذهبي‌ها و نهضت آزادي با انقلابيون ديگر، تفكرات مبنايي نبوده بلكه مواضع سياسي بوده. دعواي امروز هم بر سر مرزبندي فكري نيست بلكه بر سر مرزبندي‌هاي سياسي است. كارگزاران هم مثل خيلي از گروه‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب در زمينه تفكرات مبنايي تقابل چنداني با نهضت آزادي و ملي مذهبي‌ها ندارد. اما در عالم سياست، موضوع متفاوت است. كارگزاران به لحاظ سياسي قطعاً با نهضت آزادي و ملي مذهبي‌ها اختلاف داشته و دارد. معتقدم در حال حاضر وقتي نهضت آزادي و ملي مذهبي‌ها اعلام مي‌كنند كه فعاليت در چارچوب قانون اساسي و ساختار نظام را قبول دارند دليلي براي طرد آنها و محروم كردن آنان از مجوز فعاليت وجود ندارد. ملي مذهبي‌ها هم مي‌توانند در قالب يك حزب رسمي مجوز داشته باشند و فعاليت كنند.

اما سازمان مجاهدين انقلاب به عنوان محور گروه‌هاي اصلاح‌طلب، چند سال پيش با طرح مرزبندي خودي و غير خودي، نهضت آزادي و ملي مذهبي‌ها را «غيرخودي» ناميد و بر اساس اين مرزبندي، غيرخودي، يعني نامحرم و كسي كه نظام را قبول ندارد و نظام هم او را قبول ندارد.

اين مرزبندي مال چند سال پيش بود و فكر نمي‌كنم سازمان مجاهدين در شرايط حاضر چنين نظري درباره نهضت آزادي و ملي مذهبي‌ها داشته باشد. در مواضع گذشته سازمان مجاهدين، اشتباهاتي هم ديده مي‌شود. مثلاً مواضعي كه درباره طالبان و جنگ اول آمريكا و عراق گرفتند از اين اشتباهات بود كه بعداً از آن‌ها عدول كردند.

پس شما نظرتان اين است كه سازمان مجاهدين در طراحي و ارائه «مرزبندي خودي و غير خودي» مرتكب اشتباه شده و نبايد اين مرزبندي را طرح مي‌كرد؟

بله به نظر من اين اقدام سازمان مجاهدين انقلاب صددرصد اشتباه بوده. البته اين اشتباهات در عالم سياست طبيعي است.

بين حرف‌هاي شما در خصوص نهضت آزادي و ملي‌مذهبي‌ها يك تضاد وجود دارد كه نتيجه‌گيري شما را با اشكال آميخته كرده. از آنجا كه ما در يك جامعه اسلامي زندگي مي‌كنيم و معتقديم كه «سياست ما عين ديانت‌ ما و ديانت‌ ما عين سياست ماست» بنابراين مواضع سياسي ما برگرفته از اعتقادات ديني و تفكرات بنيادين ما بايد باشد. ما سكولار نيستيم كه بگوئيم تفكرات ديني ما مجزاي از تفكرات سياسي ماست. بنابراين اگر خبط و ايرادي در مواضع سياسي نهضت آزادي و ملي مذهبي‌ها وجود داشته كه مورد غضب شده‌اند به وجود خبط و اشكال در اعتقادات بنيادين آنها برمي‌گردد. پشتوانه مواضع سياسي يك مسلمان بايد انديشه و اعتقادات ديني او باشد. اگر جز اين باشد ما وارد وادي سكولاريسم شده‌ايم. پس اگر اشكالي در مواضع و انديشه سياسي نهضت آزادي ها و ملي مذهبيون وجود داشته به اعتقادات بنيادين آنها برمي‌گردد.

ببينيد؛ صددرصد اين طور كه شما مي‌گوييد نيست. نبايد فكر كنيم كه در يك به يك سلول‌هاي بدنه فعاليت سياسي، اعتقادات ديني وجود دارد. فردي را در نظر بگيريد كه نماز شبش ترك نمي‌شود و بسيار آدم متديني است اما در عين حال همين انسان متدين، همسرش را كتك مي‌زند. در اين حالت ما نمي‌توانيم بگوييم انديشه‌هاي ديني اين فرد باعث شده زنش را كتك بزند. به عبارت ديگر، در سلول‌هاي عمل كتك زدن همسر، اعتقاد ديني وجود ندارد. از طرفي نمي‌توانيم بگوئيم كه آن فرد در عبادت كردنش دروغ مي‌گويد زيرا بعضي اوقات آدم‌ها در شرايطي قرار مي‌گيرند كه تحت تاثير شرايط محيطي دست به يك عمل مي‌زنند. اعتقادات و باورها جزء كليات است و در جزئيات و تاكتيك‌ها اشتباه صورت مي‌گيرد. معتقدم نهضت آزادي هم مثل گروه‌هاي سياسي ديگر، نظام را قبول دارد هرچند همين نهضت آزادي مثل ساير گروه‌ها مرتكب اشتباهاتي هم شده است. گاهي اوقات انسان‌ها در تطبيق افكارشان با كاري كه انجام مي‌دهند مركتب اشتباه مي‌شوند. كساني كه قتل‌هاي زنجيره‌اي را مرتكب شدند افرادي معتقد و با ايمان بودند اما در تطبيق ايمان و عمل دچار اشتباه شدند.

از نظر فلسفي اين حرف‌ شما مردود است، زيرا اگر باورهاي ما صحيح و اصيل باشد تطبيق‌هاي ما هم درست خواهد بود. فلسفه ارسال پيامبران و وجود امامان براي همين منظور است كه "عمل ما مطابق ايمان ما باشد". فردي كه نماز شب مي‌خواند و همسرش را كتك مي‌زند دچار دوگانگي رفتار و اختلال شخصيت است؛ چرا كه «تدين اصيل» هيچگاه ما را به قتل و دزدي و كتك زدن همسر رهنمون نمي‌شود. قتل و ظلم به همسر از مصاديق ظلمت است و كساني وارد وادي ظلمت مي‌شوند كه وليّ آنها طاغوت باشد و كساني كه وليّ آنها خداوند است قطعا وارد وادي نور مي‌شوند. شما گفتيد كه نهضت آزادي بخاطر مواضع سياسي‌اش مورد غضب امام(ره) قرار گرفت. از طرفي بر اساس اعلام خود آقاي ابراهيم يزدي، مواضع امروز نهضت آزادي هيچ تغييري با 30 سال پيش نكرده و در ماهيت اين نهضت هيچ تغييري حاصل نشده.

صحبت شما كاملاً درست است اما مخصوص زماني است كه انسان كاملاً خودساخته باشد. نقطه‌اي كه شما از آن گفتيد نقطه كمال است و تعداد افرادي كه در ايران به اين نقطه رسيده‌اند بسيار معدود و انگشت شمارند. در رفتار همه گروه‌هاي سياسي كشور ما شاهد اين هستيم كه در خيلي موارد اين گروه‌ها برخلاف عقايدشان عمل مي‌كنند. ما در شرايط ايده‌آل به سر نمي‌بريم. فلسفه تشكيل جمهوري اسلامي اين بود كه به حرف شما برسد و انسان‌ها را به نقطه كمال برساند. نهضت آزادي هم در نقطه كمال نيست. موضعي كه نهضت آزادي در زمان جنگ در مورد دفاع مقدس گرفت موجب دلخوري رزمنده‌ها شد، اما نمي‌توانيم بگوئيم در پشت اين موضع نهضت آزادي، انديشه ضد ملي وجود داشته و اين نهضت موافق تجاوز به كشور بوده.

جناب آقايي! عده‌اي مي‌گويند كارگزاران دوطرفه بازي مي‌كند؛ چرا كه طيفي از كارگزاران دم از حمايت خاتمي مي‌زنند و طيفي ديگر هم از آقاي كروبي جانبداري مي‌كنند. حتي اخباري به گوش مي‌رسد كه آقاي كرباسچي به عنوان گزينه معاول اول آقاي كروبي به فرض پيروزي در انتخابات در نظر گرفته شده. به نظر شما وجود اين وضعيت و اختلاف نظر در حزب كارگزاران چه دليلي دارد؟

وجود نظرات متنوع در سياست امري طبيعي است اما آنچه مهم است موضع رسمي احزاب و گروه‌هاست. اختلاف نظر در حزب كارگزاران هم به مواضع شخصي افراد برمي‌گردد، اما زماني كه حزب بخواهد نظر رسمي‌اش را اعلام كند قطعا يك خروجي خواهد داشت. در حزب كارگزاران علاوه بر وجود دو طيف حمايت از آقاي خاتمي و آقاي كروبي طيف ديگري هم هست كه از افراد ديگر مثل آقاي محمد هاشمي، آقاي نجفي و .. حمايت مي‌كنند. قرار نيست هم يك جور فكر كنند. حرف‌هاي پشت پرده و اينكه آقاي كرباسچي قرار است معاون اول آقاي كروبي باشد هيچ مبنايي ندارد.

برخي مي‌گويند حزب كارگزاران و حزب مشاركت به هم رسيده‌اند چرا كه در مواضع سياسي، اقتصادي و اجتماعي به وادي تفاهم و اشتراك وارد شده‌اند. اين در حالي است كه مشاركتي‌ها شديدترين تخريب‌ها و حملات را عليه محوري‌ترين شخصيت كارگزاران يعني آقاي هاشمي رفسنجاني داشته‌اند و حتي در برهه‌اي اعلام كردند كه راي دادن به آقاي هاشمي راي به يك ديكتاتور توسعه گرا است. فكر مي‌كنيد چه اتفاقي افتاده كه تخريب كنندگان آقاي هاشمي به حلقه ياران ايشان پيوسته‌اند؟ آيا مشاركت و كارگزاران به هم رسيده‌اند و يكي شده‌اند؟

حرف شما درست است و مواضع كارگزاران و مشاركت بسيار به هم نزديك شده. اما اين به معناي ادغام اين دو حزب در همديگر نيست. از طرفي، بايد توجه كنيم كه اين مشاركت است كه به كارگزاران نزديك‌تر شده نه كارگزاران به مشاركت!

يعني شما هم مثل آقاي هاشمي كه گفت «اصلاح‌طلب‌ها از گذشته خودشان پشيمان شده‌اند و به حرف‌هاي من رسيده‌اند»، بر اين باوريد كه مشاركتي‌ها تغيير كرده و مواضعشان را متحول كرده‌اند؟

تغيير و تحول در عالم سياست امري طبيعي است مشاركت به درستي مواضع كارگزاران در زمينه توسعه همه جانبه پي‌برده است . يكي ديگر از دلايل نزديكي مشاركت به كارگزاران، وجود رقيب مشترك است. پس بخشي از نزديكي مشاركتي‌ها به كارگزاران به برخورد سر با سنگ واقعيت و بخشي هم به داشتن رقيب مشترك برمي‌گردد.

بر اساس تعبير خودتان، شما مي‌گوييد «سرمشاركتي‌ها به سنگ واقعيت خورده» كه به سمت كارگزاران آمده‌اند؟

بله، دقيقا مشاركتي‌ها در خيلي از مواضعشان واقع‌نگر شده‌اند نسبت به گذشته.

احتمال كانديداتوري همزمان آقايان خاتمي و كروبي را چقدر مي بينيد؟

احتمال كانديداتوري همزمان آقايان كروبي و خاتمي را تقريبا بعيد مي‌دانم. اگر آقاي خاتمي و كروبي به طور همزمان كانديدا شوند در اصل جبهه اصلاحات و مرزبندي‌هاي آن تغييرات جدي صورت مي‌گيرد.

به نظر مي‌رسد در صورت كانديدا شدن همزمان آقاي خاتمي و كروبي به منزله گسست جدي در جريان اصلاحات است.

بله كاملاً همين طور است و اگر اين دو بزرگوار با هم كانديدا شوند جبهه اصلاحات دو شقه مي‌شود. اما به نظر من آقايان كروبي و خاتمي آنقدر درايت دارند كه همزمان كانديدا نشوند.

با توجه به صحبت خود شما كه گفتيد دو نفر از جريان اصلاحات كانديدا مي‌شوند و با توجه به اينكه آقاي كروبي اعلام كرد انصراف نمي‌دهد فكر مي‌كنيد كانديداي ديگر اصلاحات چه كسي باشد؟

اگر آقاي خاتمي نيايد، آقاي عارف است، آقايان محمدهاشمي و محمدعلي نجفي هم از كارگزاران حضور دارند، كانديداهاي ديگري مثل آقاي حسن روحاني هم مطرح هستند.

به صورت تيتروار سه مورد از نقاط ضعف و نقاط قوت آقاي احمدي‌نژاد و كابينه نهم را نام ببريد؟

نقاط مثبت دولت آقاي احمدي‌نژاد كم نيست و حتي برخي از اين نقاط مثبت در نوع خودش منحصر به فرد است. انگيزه بالا، شجاعت دركارها و تصميمات و حمايت از نيروهاي وفادار به دولت از بارزترين نقاط مثبت دولت آقاي احمدي‌نژاد است. شجاعتي كه دولت نهم در كارها و تصميمات دارد در دولت‌هاي قبلي تا حدودي كم بود. در مقابل، عدم يك سازمان مشخص براي كارها از نقاط ضعف دولت نهم است. بيشتر كارها در دولت نهم توسط تصميم يك فرد انجام مي‌شود و از كار تيمي خبري نيست و اين فرد محوري براي كشور پهناوري مثل ايران بسيار خطرناك است. نقطه ضعف دوم دولت نهم اين است كه ضعف‌ها و نقاط منفي خودشان را يا نمي‌بينند يا نمي‌خواهند ببينند. دولت نهم اشكالات دروني خودش را به جاي آنكه اصلاح كند يا به دشمن فرضي داخلي و يا به دشمن خارجي ربط مي‌دهد. نقطه ضعف نظر ديگر دولت آقاي احمدي‌نژاد ‌كم توجهي به نهادهاي مدني مخصوصاً دستگاه قانونگذاري بوده است.

قبل از اين كه دفتر مصاحبه به پايان بيايد و حكايت همچنان باقي باشد لطفاً بعد از كلماتي كه مي‌گويم نظرتان را بگوييد:

كارگزاران؟

حزب متعادل و عاقل.

*پول؟

ابزاري كه در جيب ما نيست.

*احمدي‌نژاد؟

آدمي كه در آسمان راه مي‌رود.

*كروبي؟

شيخي كه به دنبال اصلاح همه دنيا است غير از حزب خودش.

*هاشمي رفسنجاني؟

شخصيت قدرتمندي كه همه قدرت‌ها عليه او هستند .

*جنبش دانشجويي؟

مظلوم‌ترين جنبش در ايران.

*انتخابات دهم رياست جمهوري؟

غيرقابل پيش‌بيني‌ترين انتخابات كره زمين.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ساعت 15:38  توسط مهرگان  | 

رئیس جمهور بعدی ؟

 
مقایسه خاتمی و کروبی
کدام یک درشرایط کنونی برای ریاست جمهوری مناسب ترند؟
تا انتخابات دهم ریاست جمهوری ، تنها 148روز باقی است. عصرایران ، به عنوان رسانه مستقلی که می کوشد فارغ از تمایلات جناحی ، به اطلاع رسانی در خصوص این رویداد مهم بپردازد ، در نظر دارد ، دیدگاه های کاندیداهای بالقوه و بالفعل انتخابات آتی و حامیان آنها را بالسویه منتشر نماید.

عصرایران - تا انتخابات دهم ریاست جمهوری ، تنها 148روز باقی است.
عصرایران ، به عنوان رسانه مستقلی که می کوشد فارغ از تمایلات جناحی ، به اطلاع رسانی در خصوص این رویداد مهم بپردازد ، در نظر دارد ، دیدگاه های کاندیداهای بالقوه و بالفعل انتخابات آتی و حامیان آنها را بالسویه منتشر نماید و از این رو ، در گام نخست ، یادداشت یکی از حامیان آقای مهدی کروبی را انتشار می دهد و این رویه را درباره سایر کاندیداها ، اعم از اصلاح طلب ، اصولگرا و مستقل ، دنبال خواهد کرد.

عصرایران، در راستای تضارب اندیشمندانه و مودبانه آرا، ضمن  انتشار این یادداشت، اعلام می کند آماده است نقدهای وارده بر آن و نیز نوشتارهای متین طرفداران سایر کاندیداها را منتشر کند بی آنکه این مطالب، الزاما مواضع تحریریه عصرایران (که از معدود تحریریه های متکثر رسانه های ایران است) باشد.

***

بحث "خاتمی و کروبی" به عنوان دو کاندیدای مطرح جبهه اصلاح طلبان مدت هاست که در کانون توجه سیاسیون، رسانه ها و افکار عمومی قرار دارد. از یک سو، سید محمد خاتمی، به عنوان نماد اصلاحات و رییس سابق قوه مجریه بر سر زبان هاست و از سوی دیگر مهدی کروبی به عنوان کسی که همواره جزو نیروهای شاخص چپ بود، مطرح است.

بی گمان و منصفانه باید گفت که این هر دو، از چهره های بسیار گرانمایه ای هستند که در جامعه سیاسی امروز، می توان سراغ گرفت و لذا جانبداری از هر کدام از آنها در انتخابات ریاست جمهوری، هرگز و هرگز نباید به معنای بی احترامی و نفی دیگری باشد.

با این مقدمه، در صدد آنم که در پاسخ به این سوال که کدام یک از این دو، برای ریاست جمهوری آتی مناسب تر هستند، مقایسه ای بین آنها داشته باشم. تاکید می کنم  که سوال این مقایسه، حول مناسب بودن آنها برای ریاست جمهوری است، نه اینکه درصدد پاسخ به این پرسش باشد که کدام یک مجموعا شخصیت بهتری دارند؟ ضمن اینکه مقایسه کنونی، طبیعتا متعلق به شرایط سیاسی کنونی است و می تواند در شرایط متفاوت، نتایج دگرگونه ای داشته باشد.

 سوابق اصلاح طلبانه

مهدی کروبی از همان روزهای آغاز فعالیت های سیاسی اش، جزو نیروهای چپ و از منتقدان پروپاقرص راستگرایان - که اکنون اصولگرا نامیده می شوند- بود. او در مجلس سوم عهده دار ریاست پارلمان شد و توانست در بحبوحه فضای سیاسی بعد از ارتحال امام (ره) به نحوی مجلس سوم را اداره کند که نیروهای رادیکال نتوانند در عرصه پارلمان، قدرت مانور چندانی داشته باشند.

کروبی در مجلس ششم نیز از یک سو، با مخالفان اصلاحات، درگیر چالش دائمی بود و از سوی دیگر، با درک قدرت جناح مقابل، مانع از تندروی  ها بود زیرا چنین می اندیشید که اگر اصلاح طلبان با سرعت مطمئنه حرکت نکنند، رقبا، برای فرستادن آنها به ته دره، دستاویز مناسبی خواهند داشت.

سید محمد خاتمی نیز در دوران صدارتش بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم میر حسین موسوی و کابینه اول هاشمی رفسنجانی رویکردهای اصلاح طلبانه آشکاری داشت که در نهایت تحت فشارهای مرتبط با سیاست های کاری اش در این وزارتخانه، استعفا کرد و سرانجام با پیروزی در انتخابات به یاد ماندنی دوم خرداد 1376، به عنوان نماد اصلاحات، پایگاه خود را تثبیت کرد.

شجاعت و صراحت

بی گمان، پیش بردن اصلاحات در کشور با شعار و تعارف و حتی استدلال های منطقی (آن هم در مقابل کسانی که وامدار هیچ استدلالی نیستند) نمی تواند محقق شود مگر آنکه رویکردهای اصلاح طلبانه، با چاشنی غلیظ "صراحت در کلام و شجاعت در عمل" محقق شود.

به نظر می رسد با توجه به سوابق تاریخی این دو بزرگوار، باید اذعان داشت که در این عرصه، مهدی کروبی، کارنامه و سابقه بهتری نسبت به سید محمد خاتمی دارد.

خاتمی، هر چند متین تر و مودبانه تر عمل کرده است ولی در کشاکش این نبرد سیاسی و فکری، نمی توان مانند مراسم خواستگاری، از رهگذر تعارف و گفت و گوی صرف به نتیجه رسید.

این عرصه، نه تنها ساحت تقابل دیدگاه ها ، بلکه آوردگاه تضاد منافع نیز هست و لذا بسیار پیش می آید که بی پرده و شفاف سخن گفتن و شجاعانه عمل کردن، ضرورت می یابد.

مهدی کروبی، در میان سیاستمداران ایرانی به صراحت لهجه و شجاعت عملی شهره است درست برعکس سید محمد خاتمی که به سخن در لفافه گفتن و کوتاه آمدن معروف است.

در حالی که خاتمی، عمدتا کوتاه آمده و در مواقعی استعفا کرده است، کروبی، به جز در ماجرای اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم، که از فرمان رهبری تمکین کرد، در هیچ موردی کوتاه نیامده است.

مقایسه رفتار خاتمی و کروبی در قبال دستگیری دو چهره اصلاح طلب می تواند تفاوت رفتاری خاتمی و کروبی را بهتر عیان کند.
هنگامی که غلامحسین کرباسچی شهردار موفق تهران به زندان محکوم شد، آنچه خاتمی انجام داد، فقط سکوت و نظاره بود و تاسف خوردن؛ کرباسچی در خاطراتش نقل می کند که وقتی به یکی از چهره های سیاسی گفته بود که چرا خاتمی کاری نمی کند و حرفی نمی زند، او در پاسخ گفته بود که روی خاتمی حساب نکن، مساله تو برایش چندان مهم نیست (نقل به مضمون).

این در حالی است که تحلیلگران معتقدند حبس کرباسچی، آن هم در اوایل ریاست جمهوری خاتمی، به منظور محک زدن خاتمی توسط جناح مقابل صورت گرفت و چون خاتمی واکنش جدی نسبت به این امر نشان نداد، فشارها علیه اصلاح طلبان تشدید شد و تاکنون نیز ادامه دارد به گونه ای که حتی خود خاتمی نیز از این فشارها در امان نیست.

این در حالی است که اگر رییس جمهور وقت، واکنش قاطعانه تری نسبت به ماجرا داشت، خشت اول فشار به اصلاح طلبان، با موفقیت نهاد نمی شد ، امروز به عمارتی این چنین بزرگ بدل نمی گشت.

در مقابل، مهدی کروبی در ماجرای بازداشت حسین لقمانیان، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، علنی ترین و شدیدترین واکنش ها را از خود بروز داد و در مقام رییس مجلس، اعلام کرد که تا زمان آزادی وی، به مجلس شورای اسلامی نخواهد رفت و این حربه نیز کارگر افتاد و لقمانیان آزاد شد.

او در قضیه صدور حکم اعدام هاشم آغاجری و نیز محدودیت های ایجاد شده برای دراویش گنابادی، رد صلاحیت ها و ... بسیار شجاعانه عمل کرد و تا حد زیادی هم موفق بود به گونه ای که با لیدری کروبی در ماجرای آغاجری، حکم اعدام وی- که متهم به ارتداد بود!- لغو و این فعال سیاسی آزاد شد.

اما متاسفانه، برغم آنکه خاتمی در جایگاه قدرتمندتری به لحاظ اجرایی و محبوبیت و پشتوانه مردمی قرار داشت، چنین رفتارهای شجاعانه ای را در کارنامه اش ندارد و این در حالی است که اصلاحات، نیاز مبرمی به چنین رفتارهایی دارد.

آسیب پذیری

سید محمد خاتمی، به دلیل حساسیت های فراوانی که بر روی وی وجود دارد - و این حساسیت ها البته نشانگر موقعیت برجسته وی نیز هست - بسیار آسیب پذیرتر از مهدی کروبی است.

به بیان بهتر، خاتمی در موقعیتی است- یا بهتر است بگوییم در موقعیتی قرارش داده اند- که بسیار ساده "انگ" می خورد به گونه ای که این شخصیت روحانی حتی درباره التزام به مسایل اولیه شرعی نیز مورد افترای برخی جریان های قدرت محور قرار گرفته است.

اما کروبی، شخصیت انگ پذیری نیست و اقتدارگرایان نمی توانند به آن سادگی که به خاتمی آسیب می زنند، او را خدشه دار کنند.

فراموش نکنیم که قرار نیست رییس جمهور در تمام مدت چهار سال ریاست جمهوری اش، با بحران های ساخته شده توسط جناح خارج از دولت دست و پنجه نرم کند، بلکه او باید به وظایف ذاتی اش نیز برسد و در این میان، هر چه کمتر مورد آسیب و تهمت و انگ و افترا باشد، اهداف خود را بهتر می تواند محقق سازد.

تئوری پردازی و عملگرایی

خاتمی شخصیتی است فرهیخته، اهل اندیشه و تئوری پرداز، اما کروبی فردی است عملگرا، لابی گر، اجرایی و سمج.

از این رو، شاید برای آینده جریان اصلاح طلبی- که فراتر از یک جناح است- مناسب تر آن باشد که افرادی مثل خاتمی، به جای آنکه رییس جمهور شوند، رییس جمهور ساز باشند و در مقام لیدر معنوی اصلاحات، به ترسیم افق های اصلاح طلبی، اداره کلان جریان اصلاحات، حل اختلافات داخلی و مرجع تصمیم و تفکر این جریان تاریخی باشند تا آنکه توان خود را صرف امور اجرایی نمایند و در نهایت از خلاء نظریه پردازی و اندیشه، دچار آسیب شوند.

اما افرادی مثل کروبی که عطش اجرایی دارند (مثل احمدی نژاد که در جناح اصولگرایان چنین است) بهتر است مسوولیت های اجرایی را عهده دار شوند.

نگاهی به دولت نهم بیاندازید. این دولت، فردی پرکار و اکتیو مثل احمدی نژاد را در رأس خود دارد اما به دلیل فقدان یک عبقه فکری- کارشناسی که تئوری پردازی کند و مشاوره دهد، دچار اختلال است.

این قضیه در دولت های هفتم و هشتم (خاتمی) برعکس بود یعنی رییس دولت نظریه پرداز بود ولی مدیر اجرایی قدرتمندی محسوب نمی شد.

حال اگر این دو تجربه با هم جمع شوند می توان با بهره گیری از افراد اندیشمندی مثل خاتمی، برای دولت اصلاحات عقبه فکری و معنوی ایجاد کرد و با استفاده از افراد پرکار و جسوری مثل کروبی، کارهای اجرایی را پیش برد.

در مجموع، به نظر می رسد زوج خاتمی- کروبی می توانند با تقسیم کار بین خود بر اساس آنچه در بند اخیر بدان اشاره شد، تجربه جدیدی از تشکیل یک دولت اصلاح طلب را شکل داد.

در این میان ، اگر حامیان خاتمی، بر کروبی تازیانه زنند و طرفداران کروبی نیز خاتمی را به سیل انتقادات خود بنوازند، هر دو طرف که پتانسیل های زیادی دارند آسیب می بینند و رقیب از این وضعیت خوشحال ترین خواهد بود و ای بسا پیروز میدان.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ساعت 12:0  توسط مهرگان  | 

مدل انگلیسی و خدمت در عراق

 
 

مدل انگلیسی و خدمت در عراق

 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 18:53  توسط مهرگان  | 

استیضاح کرباسچی به خاطر انتقاد از خاتمی و حمایت از کروبی

استیضاح کرباسچی به خاطر انتقاد از خاتمی و حمایت از کروبی

 

همچنین در این جلسه بین حامیان کروبی و خاتمی نیز بگو مگوی تندی در گرفته که با وساطت مرعشی و محمد هاشمی بحث خاتمه یافته است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 15:5  توسط مهرگان  | 

سخنراني كروبي،روحاني،ابوترابي و علوي در مرقد امام

در اين اطلاعيه خاطرنشان شده است: به اطلاع مردم عزيز مي‌رساند هر شب مراسم عزاداراي، سينه‌زني و زنجيرزني با حضور گسترده هيات‌هاي مذهبي همراه با مرثيه‌سرايي مداحان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) برگزار مي‌شود. ضمنا شركت‌هاي واحد اتوبوسراني و مترو برنامه‌هاي وسيعي را براي زائران و عزاداران تدارك ديده‌اند.

مراسم سوگواري اباعبدالله الحسين(ع) به مدت پنج شب از شب هشتم تا دوازدهم محرم در حرم مطهر امام خميني(ره) برگزار مي‌شود.

به گزارش ايسنا در اين شب‌ها حجج اسلام روحاني كروبي، ابوترابي، علوي، ميرباقري و سيدمحمد هاشمي سخنراني خواهند كرد.

روابط عمومي آستان مقدس حضرت امام خميني(ره) در اطلاعيه‌اي اعلام كرد:

محرم ماه عشق و ايثار و ماه پيروزي خون بر شمشير با رمز و رازهاي فراوان از راه رسيد و سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع) و ياران بافاويش در كربلا رحل اقامت افكندند و اوج خلوص و پاكبازي را در پيشگاه حضرت حق به نمايش گذاردند و عاشورا مكتب نجات‌بخشي شد كه در آن جبهه‌ حق و باطل و پيروان آن شناسايي و حقيقتا هر روز عاشورا و هر سرزمين نيز كربلا شد.

ملت شريف ايران طي قرن‌ها با تاسي به راه و رسم ابا عبدالله الحسين(ع) به حركت عزت‌بخش خود ادامه مي‌دهد و بدون شك پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني(ره) و تداوم اين نهضت مقدس در پرتو ولايت يكي از ثمرات انقلاب عاشوراست و عزاداري شايسته يكي از اركان ماندگاري اين مكتب است و بايد با تمام وجود از آن پاسداري و از تحريف و تخريب آن جلوگيري شود.

آستان مقدس حضرت امام خميني (ره) مفتخر است كه در ايام عاشورا زمينه حضور شورانگيز دسته‌جات و هيات‌هاي عزاداري و مردم شريف ايران در حرم مطهر آن حضرت را فراهم سازد.

آستان مقدس امام خميني (ره) برنامه شب‌هاي محرم را كه ساعت ‌٢٠:30 هشتم تا دوازدهم محرم برگزار مي‌شود، به اين شرح اعلام كرده است:

شب هشتم محرم (يكشنبه ‌١٥ /‌١٠ /‌٨٧) سخنران حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر علوي

شب تاسوعا (دوشنبه ‌١٦ /‌١٠ /‌٨٧) سخنران حجت‌الاسلام و المسلمين ابوترابي

شب عاشورا (سه‌شنبه ‌١٧ /‌١٠ /‌٨٧) سخنران حجت‌الاسلام و المسلمين مهدي كروبي

شب شام غريبان (چهارشنبه ‌١٨ /‌١٠/ ‌٨٧) سخنران حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني

شب دوازدهم محرم (پنج‌شنبه ‌١٩ /‌١٠ /‌٨٧) با حضور هيات ثارالله و جمعي از مردم قم و سخنراني حجت‌الاسلام و المسلمين ميرباقري

مراسم ويژه‌ روز عاشورا از ساعت ‌٣٠ /‌٩ صبح، سخنران حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمد هاشمي

در اين اطلاعيه خاطرنشان شده است: به اطلاع مردم عزيز مي‌رساند هر شب مراسم عزاداراي، سينه‌زني و زنجيرزني با حضور گسترده هيات‌هاي مذهبي همراه با مرثيه‌سرايي مداحان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) برگزار مي‌شود. ضمنا شركت‌هاي واحد اتوبوسراني و مترو برنامه‌هاي وسيعي را براي زائران و عزاداران تدارك ديده‌اند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 9:33  توسط مهرگان  | 

مطالب قدیمی‌تر